nieuws

Dodelijk torenkraanincident door ontwerpfout

bouwbreed Premium

Het torenkraanincident bij de Rotterdamse Parktoren(2008), waarbij een machinist om het leven kwam, is veroorzaakt door tekortkomingen in het ontwerp. Dat blijkt uit een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

De flexibiliteit van de configuratie van de mast en de horizontale arm van de
kraan (giek) was groter dan door de constructeur berekend. Inmiddels heeft de
fabrikant een aantal wijzigingen in het ontwerp aangebracht om de veiligheid te
verbeteren. De raad waarschuwt dat het ongeval niet als incident kan worden
beschouwd. Volgens de onderzoekers ontbreekt het namelijk structureel aan een
controlevangnet. De fabrikant bepaalt zelf of zijn product voldoet aan het
veiligheidsniveau uit de Europese normen. Anderen hoeven die op papier
verklaarde veiligheid en kwaliteit ook niet meer te toetsen.

Gevaarlijke machines

De Onderzoeksraad voor Veiligheid vindt dat het systeem van toezicht op
torenkranen moeten worden aangescherpt. De minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid krijgt de aanbeveling in Europees verband te regelen dat
torenkranen onder het regime van gevaarlijke machines worden geplaatst. Dit
betekent dat voor het gebruik van een torenkraan altijd een beoordeling moet
plaatsvinden door een gecertificeerd bureau. Daarnaast pleit de Onderzoeksraad
voor het oprichten van een meldpunt voor ongevallen en bijna-ongevallen met
kranen, waaronder torenkranen. Dit meldpunt heeft onder andere tot doel bij
gevaarlijke situaties alle betrokken partijen te waarschuwen. Ook doet de Raad
een aanbeveling aan de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport
waarmee wordt beoogd het bestaande systeem van keuringen uit te breiden.

Rapport

Bekijk
hier
het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Reageer op dit artikel