nieuws

Actieplan krimp voor noorden nodig

bouwbreed Premium

De bevolkings- en huishoudenskrimp in Groningse regio’s schreeuwt om een actieplan. Gemeenten en corporaties hebben extra financiële steun nodig de transitieopgave aan te kunnen.

De krimpsituatie in de Eemsdelta en Oost-Groningen is urgent en bijzonder omdat hier niet alleen sprake is van een daling van het aantal inwoners, maar ook van het aantal huishoudens. Dit vereist een gezamenlijke aanpak van de gevolgen voor overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Dit schrijft het Topteam Krimp in zijn rapport over Groningen.
In Noordoost-Groningen, Appingedam, Delfzijl, Eemsmond en Loppersum, neemt de bevolking tot 2025 af met 16 procent en het aantal huishoudens met bijna 4000. In Oost-Groningen is de daling iets geringer met 9 procent voor de bevolking en 3 procent wat de huishoudens betreft. De krimp in deze regio’s is niet van vandaag of gisteren. In de afgelopen tien jaar zijn in totaal al 5500 sociale huurwoningen gesloopt. Dat is 20 procent van de voorraad van deze woningen. Voor Nederland is het slooppercentage gemiddeld 5 procent in dezelfde periode.
De gevolgen van de krimp laten zich ook nu het sterkst voelen in de woningmarkt. Die gevolgen zijn leegstand, waardedaling en het ontbreken van doorstroming. Bovendien dreigt sociale segregatie. Ouderen, werklozen en kansarmen blijven achter, waar jongeren en werkenden richting Groningen stad trekken. Bovendien staan voorzieningen op de tocht en dreigt verloedering.

Verlies

In hun rapport schrijven Hans Dijkstal en Jan Mans (het Topteam) dat in de afgelopen jaren al fors is geïnvesteerd in de noodzakelijke transformatie. Daarbij hebben corporaties een verlies geleden van 135 miljoen euro en de gemeenten 50 miljoen. Dat wordt de komende tien jaar niet beter. Kon in de afgelopen periode sloop nog enigszins gedekt worden uit de opbrengsten van woningverkopen, dat zal de komende tien jaar niet meer mogelijk zijn. Daardoor staat de financiële continuïteit van de betrokken zes corporaties op de tocht.
Dijkstal en Mans vinden dan ook dat overheden, gemeenten, provincie en vooral het Rijk, moeten bijspringen. Zij ramen voor de komende tien jaar de kosten op rond een miljard euro waarvan 544 miljoen voor herstructurering van de woningvoorraad. Dat betekent sloop, vervangende nieuwbouw en herinrichting van de vrijkomende grond.

Reageer op dit artikel