nieuws

Aannemers als aanbieder unieke infraproducten

bouwbreed Premium

Infra-aannemers moeten zich profileren met door henzelf ontwikkelde producten. Opdrachtgevers weten zo waar ze moeten zijn voor een kant-en-klaar antwoord op hun vraag.

De Delftse hoogleraar integraal ontwerpen Hennes de Ridder en financieel directeur van Rijkswaterstaat Richard van Breukelen leggen de bal bij de bedrijven. Tijdens de Infra Relatiedagen in Gorinchem discussiëren zij met elkaar en de bezoekers. Hun plaats van handeling is een symposium dat kenniscentrum Fundeon heeft georganiseerd. Dit heeft als doel licht te werpen op kwesties als samenwerking, communicatie en kennisuitwisseling in de infraketen.
De Ridder haalt de inmiddels vertrouwde vergelijking met de autoindustrie erbij. “Bij de aanschaf van een auto bedenk je waarvoor je hem wilt gebruiken en wat voor probleem die auto voor jou moet oplossen, je bemoeit je niet met het maken van de auto.” Zo’n model heeft hij ook voor ogen voor de bouw- en infrasector. Standaardisatie van oplossingen zorgt ervoor dat de specificaties voor een project overzichtelijk worden. Dat voorkomt onaangename verrassingen tijdens de uitvoering.
Van Breukelen presenteert de nieuwe aanbestedingswijze van Rijkswaterstaat als een belangrijke stap in de goede richting. “Bij de aanleg van de A2 door Maastricht hebben we alleen een aantal top-eisen neergelegd. Tegen de opdrachtnemers hebben we gezegd: kom maar met voorstellen. Dat heeft heel verschillende opties opgeleverd, van brede tunnels tot dubbellaagse en zelfs een bovengrondse variant. Als het bij zo’n grootschalig project kan, kan het zeker bij kleine projecten.”
De Ridder beklemtoont dat het bij de ‘producten’ waarmee aannemers zich kunnen onderscheiden, niet alleen hoeft te gaan om de fysieke varianten. Het kan ook gaan om ideeën voor de uitvoering. “Profileer je bijvoorbeeld op werk zonder overlast”, geeft hij als suggestie. Ook oplossingen die fouten en miscommunicatie in het proces effectief tegengaan, kunnen een uniek verkoopargument worden.
De branche moet meer investeren in de eigen ontwikkeling, is de boodschap die het tweetal de bezoekers meegeeft. “Daarmee kweek je trots.” Het gebrek hieraan, onderkennen zij, heeft te maken met de ervaring dat traditioneel de laagste prijs het enige is dat telt. Creativiteit is dan nodig voor de verkenning van meerwerkkansen.

Reageer op dit artikel