nieuws

Onderzoek VROM duidt op strafbaar handelen corporaties

bouwbreed Premium

Het ministerie van VROM is gestuit op mogelijk strafbaar handelen van woningcorporaties. Dat schrijft minister Van der Laan aan de Tweede Kamer.

Het ministerie onderzoekt op dit moment of er sprake is van onrechtmatige
grond- en vastgoedtransacties (ABC-constructies). Een deel van de 34
integriteitsonderzoeken die bij het ministerie lopen, wijzen op dit moment die
kant uit. Een ander deel van de onderzoeken toont aan dat bestuurders mogelijk
onzorgvuldig met nevenactiviteiten omgaan. In april van dit jaar kondigde de
minister aan de integriteit van de corporaties nader te onderzoeken. Aanleiding
waren onder meer de excessen bij Rochdale en SGBB. Daartoe werd op 7 april 2009
het meldpunt integriteit woningcorporaties opgericht. Tot en met 21 augustus
2009 heeft het meldpunt 133 signalen van mogelijke schendingen van integriteit
beoordeeld.

Reageer op dit artikel