nieuws

Omzet infra laag door dalende inkoopkosten

bouwbreed Premium

De omzetten bij de infrabedrijven zijn in het derde kwartaal gelijk gebleven. Dit komt niet door minder werk, maar door sterk dalende inkoopprijzen, blijkt uit het kwartaalbericht van ING Economisch Bureau.

ING heeft zijn verwachtingen voor de infrasector positief bijgesteld onder
invloed van de werken die op de markt gekomen zijn. Dat leidde tot een
omzetgroei in de eerste twee kwartalen met 3,4 procent. Daar staat tegenover dat
de omzetgroei in het derde kwartaal op nul is uitgekomen. Dat ligt niet aan de
nog steeds stijgende orderportefeuilles, maar komt doordat de inkoopkosten met 7
procent jaar op jaar zijn gedaald. Die daling deed zich vooral voor bij
asfaltwerken die de kosten 15 procent zag dalen als gevolg van de dalende
olieprijzen. De economen van ING denken dat de inkoopkosten de komende maanden
echter weer gaan stijgen. Ten opzichte van april bleven de inkoopprijzen voor
asfalt al constant en deed zich al een prijsstijging voor van 1,5 procent voor
de hele infrasector. Binnen de totale bouw is de infra echter een uitzondering.
Voor de woningbouw en de utiliteitsbouw moeten de grote klappen nog komen. Daar
zal volgens ING, overigens net als volgens andere bouweconomen waaronder het
EIB, in 2010 nog sprake zijn van een sterke krimp. Voor de nieuwbouw van
woningen zal die krimp 11,5 procent bedragen en voor de utiliteitsbouw 15,3
procent. Ook in de verbouw zal sprake zijn van een forse krimp met een
percentage van 9 voor de woningbouw en 14 voor de utiliteitsbouw. Het Economisch
Bureau van ING komt met deze sombere voorspellingen omdat het verwachtte
economisch herstel dat zich langzaam begint aan te dienen, gedreven wordt door
de aantrekkende wereldhandel en dus de export. Daar heeft de bouw echter niets
aan als bedrijfstak die nauwelijks exporteert.

Minder pessimistisch

Toch constateren de economen dat bouwondernemers in augustus iets minder
pessimistisch zijn dan de voorafgaande maanden. Het ondernemersvertrouwen is die
maand voor het eerst weer miniem gestegen. Wellicht heeft dat te maken met de
orderboeken die in die maand eveneens licht stegen van 6 maanden in juni naar
6,1 maanden. Voor de utiliteitsbouw is het wachten op het aantrekken van de
bedrijfsinvesteringen. Die zal nog lange tijd op een laag pitje staan, verwacht
ING. De historisch lage bezettingsgraad in de industrie leidt bijvoorbeeld tot
uitstel van investeringen in bedrijfsgebouwen. Bedrijven zullen eerst hun
huidige productieruimte grotendeels moeten benutten alvorens aan vervanging of
uitbreiding te denken.

Reageer op dit artikel