nieuws

Minister veegt bouwplan van tafel

bouwbreed Premium

Minister Jacqueline Cramer (Ruimte) verbiedt de bouw van 32 woningen in het Zuid-Limburgse dorp Eckelrade van de gemeente Margraten.

De gemeente heeft bij het opstellen van het bestemmingsplan niet geluisterd
naar de VROM-inspectie. Die stelde dat het plan niet goed omging met het
aangrenzende nationaal landschap Heuvelland. In de Wet Ruimtelijke Ordening valt
dit onder de nationale ruimtelijke belangen, als deze in gevaar dreigen te komen
grijpt de minister in. Het is nog niet eerder voorgekomen dat de minister een
bouwplan stopzet. De gemeente Margraten wil nog niet inhoudelijk reageren.

Reageer op dit artikel