nieuws

‘Energiezuinige bouw verslaat windkracht’

bouwbreed Premium

Energiebesparende initiatieven in bestaande en nieuwe gebouwen en woningen moeten bij de invulling van de klimaatdoelstellingen een veel grotere prioriteit krijgen dan uitbouw van windkracht.

Dat advies geeft de koninklijke academie van ingenieurswetenschappen. Volgens
berekeningen van deze instantie is energiebesparing in de bouwmassa,
bijvoorbeeld door de bouw van passiefhuizen, stukken doelmatiger. Daarmee kan
het stroomverbruik per jaar met 15 miljard kilowattuur gereduceerd. De door de
politiek beoogde uitbouw van de windkrachtcapaciteit – van 2 miljard kilowattuur
per jaar naar 30 miljardkilowattuur – is naar de mening van de academie te duur,
daar dit de consument door de benodigde subsidiëring tussen de 1 miljard en 1,5
miljard euro per jaar kost. Afgezien van de bouwmassa dient ook een hogere
prioriteit te worden toegekend aan waterkracht, kernenergie en krachtwarmte,
aldus de academie.

Reageer op dit artikel