nieuws

Energie en duurzaamheid Tijd voor één ministerie en een spoedwet

bouwbreed

Voor advies- en ingenieursbureaus voelt het, als het gaat om energie en duurzaamheid, alsof iedereen verantwoordelijk is maar niemand de verantwoordelijkheid neemt of bevoegd is om iets te veranderen

Van der Hoeven, Cramer, van der Laan, Eurlings, Balkenende, Verhagen hebben
allemaal een deel van de duurzaamheidsportefeuille in te vullen.

Maar als we werkelijk kijken naar de daadkracht en de voortgang die geboekt
wordt, dan zien we in de dagelijkse praktijk dat er feitelijk zo weinig gebeurt.
Ik hoef u niet te vertellen dat als er zoveel ministeries (minstens vier!) en
maar liefst zeven energie transitieplatforms mee bezig zijn, er geen sprake meer
is van een centrale regie en dat dit leidt tot een schromelijk gebrek aan
daadkracht. De verschillende belangen, belemmeren dat er knopen worden
doorgehakt. Platforms lijken soms meer op belangenvertegenwoordigers dan op
transitieplatforms. Willen we echt duurzaamheid tot in de vezels van de
maatschappij door laten dringen, te beginnen bij de overheid, dan is een
inspirerende, strategische minister (milieu) en energie met voldoende
bevoegdheden een must. Polderen kan dan even niet meer. NLingenieurs is van
mening dat de minimaal noodzakelijke 30 procent CO2-reductie niet gehaald wordt,
ondanks allerlei mooie woorden. Kijken we alleen even naar de gebouwde omgeving
dan zal, ongeveer de helft van de bestaande voorraad woningen in 10 jaar tijd
moeten worden aangepakt met een ambitieniveau van rond de 60 procent besparing.
Dat betekent 3 miljoen woningen in 10 jaar tijd. Een opgave die technisch
haalbaar is. Nederland loopt al jaren voorop als het gaat om energiebesparing in
de (woning)bouw. Maar ziet u het al gebeuren, 3 miljoen woningen ? Wij zijn van
mening dat dit absoluut niet gaat lukken zolang de politieke daadkracht er niet
is. Een centrale regie kan zorgen voor de noodzakelijk daadkracht. Daarom de
oproep voor een verantwoordelijk ministerie voor duurzaamheid en energie. Eén
ministerie dat bevoegdheden, resources en budget krijgt. En afgerekend wordt op
resultaten. Om dat ministerie (in 2011 of eerder) een goede start te geven, per
direct het instellen van een nationale commissie voor klimaat die de grote
lijnen uit gaat zetten à la de deltacommissie. Zo’n commissie kan gelijk werken
aan een spoedwet klimaat. Een wet met mogelijkheden voor versnelde uitvoering.
Er is een noodwet voor een voorbijgaande financiële crisis, de klimaat- en
duurzaamheidsproblemen zijn blijvend. Kortom, wat ons betreft alle hens aan dek,
te beginnen bij de overheid.

NLingenieurs leden geven graag hun tijd en kennis en kunde als inbreng voor
een commissie. www.nlingenieurs.nl.

Reageer op dit artikel