nieuws

Eén cao voor alle architecten

bouwbreed

Eén cao voor alle architecten moet voorkomen dat vanaf 2015 een tweedeling ontstaat in beloning van ontwerpers, bepleit BNA-voorzitter Jeroen van Schooten.

Met de wijziging op de architectentitel moeten architecten verplicht twee jaar praktijkervaring onder de hoede van mentoren opdoen, voordat zij ingeschreven worden in het register. Zodra de titelbescherming en beroepsuitoefening worden losgekoppeld dreigt een tweedeling in salaris, is uit buitenlands onderzoek gebleken.
In België, Duitsland en Engeland bestaat de verplichte praktijkervaring al enkele jaren, meestal gecombineerd met jaarlijkse na- en bijscholing. Nederland volgt in 2011, waarbij in 2015 de verplichte beroepservaringsperiode wordt doorgevoerd. De rijksbouwmeester had gisteren alle 13.475 architecten uitgenodigd om hen te informeren over de aanpassingen van het register en daarvan waren er ruim 200 komen opdagen.
De vier beroepsverenigingen (BNA, BNSP, NVTL en BNI) geven hun steun aan de wijziging en beloven geen onderscheid te maken in de beloning. Volgens de BNA-voorzitter zou een gezamenlijke cao daarbij enorm helpen. Er zijn aftastende gesprekken gevoerd maar die blijken nog moeizaam, bevestigt Van Schooten. Nu bestaat er alleen een cao voor bouwkundige architecten, maar die is niet van kracht voor stedenbouwkundigen, interieurarchitecten en landschapsarchitecten. “Een cao is de volgende logische stap.” De wetswijziging voorziet verder in een masteropleiding voor intereurarchitecten en betere bescherming van de opdrachtgever die een hogere kwaliteit kan verwachten van ingeschreven architecten.

Kennisversterking

Van Schooten vindt het hoog tijd worden dat bureaus meer investeren in hun eigen werknemers. “Slechts een halve procent van de omzet van een architectenbureau is beschikbaar voor kennisversterking. Vergelijk dat eens met de 7,5 procent die de ict-branche aan opleidingen van medewerkers investeert. Daar staan we voor een grote inhaalslag.” Van Schooten hoopt dat het verbeteren van het kennisniveau van architecten zich uiteindelijk ook vertaalt in hogere tarieven. Uit onderzoek van de BNA blijkt dat een derde van de bureaus met verlies draait. “En die cijfers zijn van voor de economische crises.”

Reageer op dit artikel