nieuws

Bouwfouten melden via internet

bouwbreed Premium

Het Platform Constructieve Veiligheid roept op tot het melden van incidenten via een formulier op www.abcmeldpunt.nl. Naar aanleiding van de voorafgaande pilot heeft het Bouwtoezicht van een grote gemeente de controle op bouwfouten aangepast.

Dik-Gert Mans van Meged Engineering & Consultancy in Zoetermeer zegt niet
om welke gemeente en om welke aanpassingen het gaat. “We houden de gegevens
anoniem. Maar het eindrapport van de pilot met de aanbevelingen is openbaar,
elke gemeente kan het raadplegen”, aldus Mans, voorzitter van het Platform
Constructieve Veiligheid, een samenwerkingsverband van onder meer de Bond van
Nederlandse Architecten (BNA), Bouwend Nederland, de ingenieursvereniging ONRI
en het projectbureau CUR Bouw en Infra. Het doel is het bewustzijn van
constructieve veiligheid te vergroten. Aan de pilot hebben acht organisaties
meegedaan. Volgens Mans heeft de pilot niet tot directe gevolgen geleid bij
andere organisaties dan het bedoelde Bouwtoezicht.

Databank

Het meldingsformulier van het Platform Constructieve Veiligheid is vernieuwd.
Medewerkers van TNO Bouw en Ondergrond in Delft analyseren de meldingen. Naam en
adres van de melder worden verwijderd – pas daarna wordt het incident in de
databank opgenomen. Eens in de drie maanden verschijnt een overzicht van de
meldingen. “Bij bijzondere incidenten zal het werk herkenbaar zijn”, bevestigt
Mans. “Maar dan is het meestal ook bekend uit de media”. Driemaal per jaar
publiceert het Platform een analyse en aanbevelingen. “We gaan op zoek naar de
achterliggende oorzaak van de constructieve bouwfout. We willen een grondige
analyse maken om gerichte aanbevelingen te kunnen doen”, aldus Mans. Hij
verwacht 100 tot 150 meldingen per jaar. “Registratie van incidenten werkt bij
de gratie van meldingen”, geeft Mans toe. “We denken na hoe we de registratie
levend kunnen houden. De melders zien hun meldingen in ieder geval terug in de
nieuwsbrief. Bedrijven kunnen het aantal meldingen als een ‘benchmark’
gebruiken. In elk bedrijf worden wel eens fouten gemaakt. Dat is geen interne
kwestie, want projecten worden samen met anderen uitgevoerd.” Architecten,
ingenieurs, adviseurs en toezichthouders kunnen hun waarnemingen kwijt op de
website www.abcmeldpunt.nl. Het gaat om incidenten zoals het wegwaaien van
gevelplaten, het (bijna) vallen van balkons en ernstige bouwfouten met
betrekking tot de constructieve veiligheid.

Reageer op dit artikel