nieuws

Bouwen blijft juristenwerk

bouwbreed

Wie de bijeenkomsten over de Crisis- en herstelwet in de Tweede Kamer bijwoonde, begrijpt waarom het maken van bouwplannen jaren duurt: dertig deelnemers komen samen geen steek verder.

De ondernemer (Bouwend Nederland, VNO NCW) wil snel bouwen en juicht de
nieuwe wet toe. De bestuurder (VNG/IPO) uit wel puntjes van kritiek, maar
schaart zich haastig achter de initiatiefwet van de minister-president. De
hoogleraar maakt gehakt van de wet; de natuurbeschermer maakt zich zorgen over
de natuur. De jurist waarschuwt vooral voor Brussel en voorspelt nog langere
procedures. Al luisterend, zuchtend, lachend en vragenstellend, broedden
Koopmans (CDA) en Samson (PvdA) ondertussen op een wijzigingsvoorstel. Op dag 1
etaleerde Bouwend Nederland-voorzitter Brinkman – ‘van steen’ volgens D66’er Van
der Ham – eens te meer zijn topmancompetenties. Is de Crisis- en herstelwet wel
duurzaam, hield de retorisch altijd sterke Vendrik (GroenLinks) hem voor.
Brinkman zei hem dat bouwplannen wat hem betreft niet groen genoeg kunnen zijn.
“Vendrik, u vindt ons volstrekt aan uw kant. Maar de bouw kan de burger niet
verplichten bij verkoop van zijn huis aan alle energienormen te voldoen. Dat is
een politiek issue.” Om daaraan toe te voegen dat aannemers met grote liefde ook
natuurprojecten uitvoeren. “Dat de Crisis- en herstelwet volgende maand duizend
man aan het werk helpt, is een sprookje”, probeerde Roemer (SP). Brinkman liet
zich niet uit het veld slaan. “Achter deze projecten zitten honderden, duizenden
opdrachtgevers.” Roemer: “Vertraagt deze wet de boel niet alleen maar erger?”
Brinkman: “Door de opgebouwde complexiteit, moet je nu ook de complexiteit in.”
Roemer, zichtbaar geërgerd: “Dit is geen antwoord op mijn vraag.” Brinkman: “Ik
formuleer het zoals ik het formuleer.”

Revolutionair

Toen kwamen de bestuurders. Verdaas van het IPO leert vooral veel van de
‘revolutionaire’ wet die oude wetten omzeilt en van nieuwe profiteert. Hij
rekent er wel op dat elke juridische weg zal worden bezocht. “Praat met de
Europese Unie”, adviseerde hij de Kamer. De Vereniging van Nederlandse Gemeente
sloot zich daarbij aan. Wel wil ze haar beroepsrecht behouden. Toen was het de
beurt aan de natuurclubs: “De wet is overbodig, haalt Elverding rechts in,
verslechtert het milieu, moet nog een keer langs de Raad van State. Maakt bouwen
trager, projecten slechter.” Koopmans (CDA) was blij met de ‘positivo’s’ aan het
eind van de dag. “Maar heeft u ook oplossingen?” In ieder geval één: “Focus op
een beperkt aantal projecten in plaats van 57.” Ketting van de commissie MER,
zou die boodschap de volgende dag herhalen. Aptroot van de VVD trok in twijfel
of de natuurliefhebber ook oog heeft voor de habitat van de ondernemer. Dag 2
zorgde voor zware kost. Twee (oud)hoogleraren van dezelfde universiteit spraken
elkaar volledig tegen. De Zeeuw is vol lof. Priemus vindt het niets. “De bouw is
van nature een sector die door een crisis wordt getroffen. Daar kan geen enkele
wet iets aan veranderen.” Priemus voorspelde interfaceproblemen tussen
verschillende wetten. Omdat hij vreest dat de wet toch wordt aangenomen, maakte
hij de Kamerleden een beetje bang: “zeg niet dat u niet bent gewaarschuwd”.
Hoogleraar Barkhuysen (Leiden) stelde dat het kabinet de randen van het Europees
recht heeft opgezocht. Hij acht vertragingen tot 80 procent niet uitgesloten.
Van Ettekoven (UvA) bepleitte een evaluatiemoment in de wet. Na afloop is
Koopmans nog opvallend optimistisch. “Het is een haalbare wet. Maar, we moeten
nog veel sleutelen.” Om vervolgens over te gaan tot de orde van de dag: plannen
Crisis- en herstelwetproof maken, procederen, bouwen.

Reageer op dit artikel