nieuws

Ballast Nedam kan schadevergoeding voorlopig niet innen

bouwbreed

Ballast Nedam kan de 20 miljoen euro die oud-topman Peter Franssen het bedrijf moet betalen, voorlopig nog niet opeisen. Het bouwconcern moet eerst het eindvonnis van de rechtbank én een hoger beroepszaak afwachten.

Advocaat Han Keijser laat namens Franssen weten dat zeker hoger beroep zal
worden aangetekend. “Het vonnis biedt voldoende aanknopingspunten om beroep in
te stellen”, aldus de raadsman. “Op een aantal punten is de uitspraak zelfs
volstrekt onbegrijpelijk en onjuist.” Volgens Keijser is Franssen persoonlijk
“teleurgesteld” dat het vonnis niet gunstiger voor hem is uitgevallen. “Hij had
beter verwacht”, zegt Keijser. “Aan de andere kant: er was 65 miljoen geëist,
slechts 20 miljoen wordt toewijsbaar geacht. Dat is wel een stuk minder. Maar
mijn cliënt blijft strijdbaar. We hebben vertrouwen dat deze zaak tot een goed
einde kan worden gebracht.” De Arnhemse rechtbank, die zich over de claims van
Ballast Nedam buigt, verwacht nog maanden nodig te hebben om tot een definitief
oordeel te komen. Het bouwbedrijf krijgt komende weken de tijd om enkele
vorderingen nader te onderbouwen. Vervolgens mogen Franssen en de andere
gedaagden – cementhandelaar Ton de Gooijer en diens zoon Anton – reageren. De
woensdag toegekende schadevergoeding van 20 miljoen kan uiteindelijk nog enkele
miljoenen euro’s hoger uitvallen, zo blijkt uit het vonnis. Zo sprak de
rechtbank zich onder meer nog niet uit over een claim van ruim 1,7 miljoen euro.
Tot een bedrag van 65 miljoen zal het zeker niet komen. De rechtbank accepteert
de rekensom die aan een groot deel van de claim ten grondslag ligt, niet.
Volgens Ballast Nedam drukte Franssen in zijn laatste vier werkzame jaar bij het
bouwbedrijf, ruim 20 miljoen achterover. De aannemer gaat er echter vanuit dat
de voormalig directeur van de divisie Industrie en Toelevering ook in zijn
eerste acht dienstjaren heeft gefraudeerd. Ballast Nedam vermenigvuldigde het
bedrag daarom gemakshalve met drie en kwam uit op een vordering van 65 miljoen.

Tegenvordering

De rechters moeten ook nog oordelen over de tegenvordering van De Gooijer. De
cementhandelaar beweert voor 21 miljoen euro schade te hebben geleden door
toedoen van Ballast Nedam. Het bouwbedrijf legde voor vele miljoenen euro’s
beslagen op de eigendommen van De Gooijer. De beslagen werden opgeheven nadat
door hem een bankgarantie was gesteld van 10 miljoen. Franssen hangt ook nog
altijd een strafzaak boven het hoofd. Het Openbaar Ministerie tekende beroep aan
tegen de uitspraak van de Groningse rechtbank, die de oud-topman van Ballast
Nedam vorig voorjaar vrijsprak van fraude. Volgens Keijser is het echter nog de
vraag of die zaak wordt doorgezet. “Ik heb lang niets meer gehoord van justitie.
Onlangs nog heeft het OM het beslag dat het op de eigendommen van Franssen had
gelegd, opgeheven.” De advocaat benadrukt dat de uitkomst van de claimzaak geen
invloed heeft op de afloop van de strafzaak. “Dat zijn twee verschillende
procedures. Een civielrechtelijke veroordeling betekent nog niet dat je
strafbaar hebt gehandeld.”

Reageer op dit artikel