nieuws

Andere materialen maken warmtewisselpanelen beter

bouwbreed

Warmtewisselwandpanelen zijn door gebruik van polystyreen, gipskarton en aluminiumfolie lichter uit te voeren. Zij reageren tevens sneller op de behoefte aan warmte of kou.

Wand- en vloerpanelen in een verblijfsruimte kunnen behalve een decoratieve
en constructieve functie ook een verwarmingsfunctie hebben. Daartoe kunnen ze
zijn voorzien van buizen waar warm water door stroomt. Die warmte moet dan zo
snel mogelijk worden overgedragen naar de voorzijde van de panelen, die de
warmte vervolgens moet afgeven aan de ruimte. Eric Senden vindt de bestaande
warmtewisselpanelen door de materialen te zwaar en te langzaam reageren op de
warmtevraag uit de ruimten waarin ze staan. Dat laatste komt dan weer doordat ze
te traag reageren op temperatuurveranderingen van het warme water dat er door
stroomt. Senden bedacht daarom een warmtewisselpaneel dat sneller reageert en
dat volgens hem al effectief is bij een relatief klein temperatuurverschil
tussen het warme water en de te verwarmen ruimte. Zeer geschikt dus voor
zogeheten lagetemperatuurverwarming (LT). Uiteraard kan met het paneel ook
worden gekoeld. De uitvinder bouwt zijn paneel op uit langwerpige blokken
warmte-isolerend polystyreen. De helft van de blokken is gewikkeld in
aluminiumfolie (o,1 à 0,25 millimeter dik), de andere helft niet. De wel en niet
omwikkelde blokken liggen om en om naast elkaar tussen een plaat gipskarton en
een plaat polystyreen, die beide aan de binnenkant zijn voorzien van
aluminiumfolie. Het polystyreen kan ook worden vervangen door
polyurethaanschuim. De plaat gipskarton vormt de zichtzijde van het paneel, de
plaat polystyreen de achterzijde. De totale dikte van de panelen komt op 35 à 60
millimeter. In de achterplaat zijn twee evenwijdige koperen buizen opgenomen. Of
een enkele U-vormige buis die langs drie zijden van het paneel loopt. Als door
de buizen warm water stroomt, wordt ook de aluminiumfolie van de achterplaat
warm. De folie om de blokken zorgt daarna voor warmtegeleiding van de
geïsoleerde achterplaat naar de folie onder de dunne voorplaat. Doordat de
buizen volledig in de achterplaat zijn opgenomen, zijn de panelen vlak en dus
eenvoudig aan te brengen tegen een wand of op een vloer. De octrooitekst noemt
het niet, maar het lijkt verstandig vooraf extra isolerend plaatmateriaal aan te
brengen. Door de plaat aan de zichtzijde kan een met panelen opgebouwde wand met
conventionele middelen worden afgewerkt. De tekst blijft helaas wat vaag over de
koppeling van de buizen.

Reageer op dit artikel