nieuws

Aanbestedingswet verandert weinig

bouwbreed Premium

Werken onder 5 miljoen euro zijn in de toekomst evenals nu niet aanbestedingsplichtig. Dat bevestigen goed ingevoerde bronnen aan Cobouw.

De Aanbestedingsrichtlijn Werken (ARW2005) zou in het wetsvoorstel een
niet-verplichtend richtsnoer blijven voor bouwopdrachten van minder dan 5
miljoen euro. Een convenant met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) moet
voor opdrachten in de categorieën leveringen en diensten voor uniformere
inkoopprocedures zorgen. Als twee jaar na inwerkingtreding van de wet blijkt dat
dit niet werkt, kan de minister van Economische Zaken alsnog bindende regels
opstellen, zo bevestigen de bronnen. Hiermee gaat het wetsvoorstel voorbij aan
eerdere kritiek van Bouwend Nederland. Die organisatie reageerde teleurgesteld
op het concept. Met name het gebrek aan bindende regels onder de drempelwaarde
zat de organisatie dwars. “83 Procent van alle aangekondigde aanbestedingen in
de bouw ligt onder de aanbestedingsdrempel, daar wordt nu niets voor geregeld”,
klonk het verweer. Bouwend Nederland zag geen reden om de ARW2005 niet bindend
voor te schrijven. De richtlijn zorgt volgens de brancheorganisatie voor
uniformiteit en voorspelbaarheid en biedt tegelijkertijd voldoende
vrijheidsgraden voor inkopers.

Bindend

Verder zou het wetsvoorstel de omvang van de aanbestedingsprocedure willen
relateren aan de grootte van de opdracht door het proportionaliteitsbeginsel
bindend te verklaren. Aanbestedende diensten en het bedrijfsleven zouden dit
handen en voeten moeten geven in een Handreiking Proportionaliteit. De
toepassing van het beginsel is verplicht, de handreiking echter niet. Ook
hierover was Bouwend Nederland destijds kritisch. “Al bij het eerste
wetsvoorstel bleek het buitengewoon lastig voor bedrijfsleven en aanbestedende
diensten om tot gemeenschappelijke afspraken te komen. Wij voorzien een nieuwe
stroom jurisprudentie waarbij de rechter invulling aan het begrip moet geven.”
De wet zou ook zorgen voor uniformering van publicatie en de Eigen Verklaring.
Publicaties van aanbestedingen moeten straks hoe dan ook via TenderNed bekend
worden gemaakt. Dat is tegen het zere been van CROW dat vreest voor een
monopoliepositie van de website. Ook standaardiseert het wetsvoorstel het
gebruik van de Eigen Verklaring. Volgens vertrouwelijke berekeningen besparen
ondernemers zo 75 miljoen euro en aanbestedende diensten 2,5 miljoen euro. Begin
november beslist de ministerraad over het wetsvoorstel. De wet treedt
waarschijnlijk 1 januari 2011 in werking.

Reageer op dit artikel