nieuws

Zorgautoriteit wil ziekenhuisbouw op gang helpen

bouwbreed

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) pleit voor een uitbreiding van de overgangsregeling voor de ziekenhuisbouw. Dat kan voorkomen dat die bouw in de problemen komt.

De NZa ziet niets in de hardheidsclausule die minister Klink van Volksgezondheid wil om de financiële problemen van zorginstellingen als gevolg van nieuwbouw aan te pakken. Die clausule kan slechts gelden voor een of enkele instellingen met bijzondere en onvoorziene omstandigheden, schrijft de autoriteit in een advies aan de bewindsman.
De huidige boekwaarde- en/of exploitatieproblemen van gebouwen in de zorg zijn algemeen en vragen dus een algemenere oplossing. De zorgautoriteit ziet dan ook meer in een brede overgangsregeling met daarin concrete criteria en maatregelen die voor de instellingen vooraf duidelijk zijn. Problemen dreigen voor de instellingen door de marktwerking die ook wordt doorgevoerd in de huisvesting. Vroeger werden nieuwbouw en exploitatiekosten betaald, nu moeten instellingen die kosten doorberekenen in de prijzen.
Dat levert twee problemen op. Er kan sprake zijn van een boekwaardeprobleem als de waarde van een gebouw voor een hogere waarde op de balans staat dan de waarde in het economisch verkeer. Dat kan volgens de NZa worden opgelost door versnelde afschrijving en een gegarandeerde afschrijvingsvergoeding.
Het tweede probleem doet zich in de exploitatie voor als de rente en kosten van de nieuwbouw tijdelijk boven het marktgemiddelde liggen en de zorgaanbieder deze kosten nog niet geheel in de prijs kan doorberekenen. De oplossing daarvoor ziet de NZa in een tijdelijke compensatie voor het verschil in vergoeding in de oude en nieuwe situatie. Door een overgangsregeling zo vorm te geven, beoogt de zorgautoriteit zoveel mogelijk duidelijkheid te geven aan ziekenhuizen over een oplossing voor de kapitaallastenproblematiek.

Reageer op dit artikel