nieuws

Schiphol moet vleugels uitslaan op het spoor

bouwbreed

Om Schiphol een gezonde toekomst te garanderen, moet de luchthaven beter worden aangesloten op het spoor. Dat stelt Natuur en Milieu in haar luchtvaartvisie.

Volgens Maarten van Biezen van Natuur en Milieu zijn forse investeringen
nodig om Schiphol als rail-luchthaven succesvol te maken. “Europese
luchtverbindingen worden in de toekomst vervangen door hogesnelheidslijnen.
Andere landen zijn met de aanleg daarvan een flink eind op streek. In Nederland
hebben we, met heel veel gedoe, maar één lijn tot stand weten te brengen.” Wat
hem betreft worden snel de plannen voor een hsl-Oost en hsl-Noordoost uit de
mottenballen gehaald.

Om de Europese klimaatdoelen te halen, zou het onontkoombaar zijn iets te
doen aan de voorspelde groei van de luchtvaart. Dat die groei niet plaatsvindt,
is volgens Natuur en Milieu evident. Uit een berekening die in samenwerking met
onderzoeksbureau CE Delft is gemaakt, blijkt dat anders “zelfs in het
allergunstigste geval” in 2040 meer CO2-rechten nodig zijn dan toebedacht aan
luchtvaartindustrie en elektriciteitsbedrijven samen.

Reageer op dit artikel