nieuws

Procescertificaat voor bliksembeveiligers

bouwbreed Premium

Leden van de vakgroep Bliksembeveiliging van Uneto-VNI moeten allemaal het procescertificaat Beoordelingsrichtlijn (BRL) 1201 hebben.

De BRL gaat in op alles wat zich afspeelt tussen offerte en oplevering. Ook
de uitbreiding van bestaande bliksembeveiligingen komt aan de orde. De vakgroep
wil met dit verplichte procescertificaat de kwaliteit verbeteren in de sector
bliksembeveiliging. Vakgroepvoorzitter Rinus Rubrech noemt de veronderstelde
klimaatverandering de reden voor de certificering. Als het warmer wordt neemt
volgens hem het aantal blikseminslagen toe. Daarmee stijgt ook de kans op
ongelukken en materiële schade. BRL 1201 sluit aan op de Europese
bliksembeveiligingsnorm NEN-EN-IEC 62305.

Reageer op dit artikel