nieuws

‘Onderzoekslab baant weg voor eigen bedrijf architect’

bouwbreed

Werkloze architecten, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen die deelnemen aan de zogeheten onderzoekslabs van de Rijksbouwmeester, worden voorbereid op het zelfstandig ondernemerschap.

Guido Wallagh, projectleider van ‘Nederland wordt anders’, de organisatie die
verantwoordelijk is voor de onderzoekslabs, zegt dat in een reactie op een
kwartaalbericht van het Steunpunt architectuuropdrachten en ontwerpwedstrijden.
Het steunpunt stelde in zijn bericht over het derde kwartaal van dit jaar vast
dat jonge architecten kansloos zijn bij aanbestedingen. “Startende, jonge en
kleine architectenbureaus worden feitelijk meestal bij voorbaat uitgesloten”, zo
meldde het bericht. “Het steunpunt komt deze partijen nauwelijks tegen onder de
geselecteerde gegadigden van aanbestedingen in 2009.” De economische recessie
slaat keihard toe onder jonge architecten, erkent Wallagh. “Je kunt het
vergelijken met de jaren tachtig van de vorige eeuw. Toen raakte ook een groot
aantal architecten hun baan kwijt, waarna velen overstapten naar een andere
branche. Zo verloor onze sector veel goede mensen en dat willen we nu voorkomen.
En daarvoor zijn goede mogelijkheden. Deze crisis betekent niet het einde van de
wereld.” Net zo min als dat de vorige grote recessie onoverkomelijke problemen
in de architectenbranche veroorzaakte, legt hij uit. “Weliswaar ging toen een
aantal bekwame mensen voor onze sector verloren, maar daar staat tegenover dat
juist in die tijd ook een aantal succesvolle bureaus is gestart. Waarom zou dat
niet weer kunnen?” Uitgaande van dat idee, kwam de Rijksbouwmeester afgelopen
juli op de proppen met onderzoekslabs waaraan bouwmeesters kunnen deelnemen die
geheel of gedeeltelijk hun baan verliezen. Ze gaan daarin onderzoek doen naar
toekomstige bouwopgaven. Elke werkplaats heeft een eigen onderwerp en duurt drie
maanden. “Het is een vergissing”, zegt Wallagh, “dat aan de labs alleen jonge
architecten kunnen deelnemen. Ze staan open voor alle talenten binnen het
vakgebied. En wie een werkplaats heeft doorlopen, kan zich inschrijven voor een
volgende.”

Selectieronde

Hij tekent daarbij aan dat voor iedere onderzoeksgroep een selectieronde
plaatsvindt. Daarbij wordt opnieuw gekeken naar de meest geschikte kandidaten.
“Deelname aan een project geeft dus niet vanzelfsprekend toegang tot het
volgende.” Om aan een lab deel te nemen moeten kandidaten hun belangstelling
motiveren. Ook is het nodig dat ze aantonen waarmee ze zich beroepshalve hebben
beziggehouden. Hen wordt gevraagd twee projecten aan te brengen, waaraan ze
aantoonbaar hebben meegewerkt. Verder wordt hun laatste werkgever verzocht
schriftelijk aan te geven waarom volgens hem de kandidaat geschikt is deel te
nemen aan het onderzoekslab.

Thema

Deze werkplaatsen hebben elk een eigen thema. Op het programma staan onder
meer het Jaarbeursplein Utrecht dat een voorbeeld moet worden van een nieuwe
aanpak van binnenstedelijke ontwikkeling en het moderniseren van woningen in de
Rivierenwijk van Heerhugowaard. “Zo bieden we een podium aan creatief talent dat
vervolgens het denken over die thema’s in een stroomversnelling moet brengen.
Aansluitend zullen we opdrachtgevers stimuleren die onderwerpen op te pikken en
er vervolgacties aan te koppelen. De deelnemers aan de labs kunnen daar hun
kennis en ervaring aan bijdragen. Hiermee willen we bereiken dat de thema’s een
vliegwielfunctie krijgen, zodat ze werk genereren voor talent dat anders buiten
de boot dreigt te vallen.”

Reageer op dit artikel