nieuws

Minder ontslagen bij VolkerRail

bouwbreed

Bij VolkerRail staan nog 103 banen op de tocht.

Dat heeft FNV Bouw gezegd. Eerder ging de vakbond er nog vanuit dat er ruim
tweehonderd werknemers gedwongen moeten vertrekken bij het
spooronderhoudsbedrijf. Door vrijwillig vertrek en vroegpensioen is het aantal
ontslagen echter gehalveerd. De bond sloot eerder al een sociaal plan af met
moederbedrijf Volker Wessels. Komende weken wordt duidelijk wie binnen
VolkerRail boventallig is. Afspraak is dat de maanden september, oktober en
november worden gebruikt voor herplaatsing. Eventuele vacatures binnen Volker
Wessels worden als eerste voorgelegd aan de boventalligen. Regiobestuurder Ben
Bleumer van FNV Bouw is tevreden met het sociaal plan, maar benadrukt dat de
reorganisatie bij VolkerRail geen winnaar kent. “Pijn doet de echte oorzaak: nog
steeds worden te weinig opdrachten voor railonderhoud uitgegeven. Meerdere
railbedrijven ondervinden daardoor problemen.”

Reageer op dit artikel