nieuws

Ik wil ook in de krant

bouwbreed Premium

Ooit wel eens gehoord van Antoinette Vietsch? Ik lees veel kranten, volg de politiek actief, maar in augustus wist dit Tweede Kamerlid van het CDA NRC Handelsbladte halen

Aanleiding was een interview in diezelfde krant met de Spaanse architecten Cruz en Ortiz over de verbouwing van het Rijksmuseum. Terloops merkten zij op dat er opnieuw naar de entree van dit wereldberoemde museum wordt gekeken, waarop Vietsch aansloeg: “Te zot voor woorden.” Ze oordeelde dat herbezinning zou leiden tot extra kosten en tijdsvertraging: “Ik wil precies weten wat dit inhoudt.” Cruz en Ortiz zijn gewaarschuwd. Of zullen beide heren alleen glimlachen en herhalen wat ze ook al in dat interview zeiden? “Nederland staart zich blind op bijzaken.” Het is jammer dat Vietsch alleen het nieuwsfeitje op de voorpagina heeft gelezen. Cruz en Ortiz verbazen zich erover dat het in Nederland nooit duidelijk is wie er beslist. “Je dénkt dat er een besluit is, maar om onnavolgbare redenen blijkt dat niet zo te zijn. Als welstand het hele plan onverwachts tegenhoudt, zegt Ortiz: ‘Dit proces waarin niemand verantwoordelijkheid wil nemen, is too Dutch for me’.” Cruz en Ortiz stellen vast dat een nationaal project als het Rijksmuseum eigenlijk alleen succesvol kan worden uitgevoerd als er rijksregie op is. Toen het Prado werd verbouwd in Madrid ging dat per parlementair decreet. In Nederland moet zaken worden gedaan met het stadsdeel. Een tweede succesfactor die ontbreekt is continuïteit in mensen. Alle mensen van het eerste uur zijn weg: de voorzitter van het stadsdeel, de rijksbouwmeester, projectleiders, museumconservatoren, de museumdirecteur. Ortiz: “Ik begrijp mensen niet die tijdens een dergelijk project weggaan. Anderen die daarna halverwege het project binnenkomen, hebben niet de relatie met het gebouw.” Vietsch bewijst de nationale projecten een betere dienst door ten strijde te trekken tegen de kennelijk typisch Nederlandse belemmeringen. Want dat is de hoofdzaak.

Reageer op dit artikel