nieuws

Eisen werkplekbeveiliging langs spoor aangescherpt

bouwbreed Premium

De eisen voor bedrijven en zzp’ers die zorgen voor werkplekbeveiliging langs het spoor worden aangescherpt. Uitsluitend erkenning door ProRail is niet meer genoeg. Alle werkplekbeveiligers moeten zijn gecertificeerd.

Zij dienen de erkenning van ProRail voor 1 november te laten omzetten in een
certificaat, afgegeven door de stichting RailAlert. Certificaten worden alleen
afgegeven aan werkplekbeveiligers die aantoonbaar over de meest actuele
vakkennis beschikken. Met de invoering van een certificaat hoopt RailAlert,
vertegenwoordiger van de opdrachtgevers en opdrachtnemers in de spoorse
infrastructuur, het aantal dodelijke incidenten en (bijna) ongelukken terug te
dringen. Gemiddeld valt er elke twee jaar een dode tijdens werk aan het spoor
als gevolg van een beveiligingsfout. Het aantal bijna-ongelukken bedraagt circa
dertig per jaar. Bij zulke incidenten staat bijvoorbeeld een werkploeg in een
verkeerd spoor. Een certificaat waarborgt de vakbekwaamheid van alle
werkplekbeveiligers, zegt RailAlert-woordvoerder Y. van de Ven. De
certificaatregeling is van toepassing op de vijftig beveiligingsbureaus en de
diverse maatschappen waarin de tientallen zzp’ers die in de branche actief zijn
zich hebben verenigd. Van de Ven: “Werkplekbeveiligingsbedrijven doen regelmatig
een beroep op inhuurkrachten om veiligheidsfuncties te vervullen. Door het grote
aantal uitzendbureaus en zzp’ers werd het steeds moeilijker om vast te stellen
dat deze inhuurkrachten aan alle eisen voldoen. Baanwerkers zouden hierdoor een
verhoogd risico kunnen lopen.”

Geen problemen

Spoorbouwer Volker Rail meent dat de veiligheid is gebaat met certificering.
“Het is altijd een verbetering als één instantie zich met de controle belast.”
De bekende branchebedrijven zullen door de nieuwe regels niet in de problemen te
komen, verwacht Volker-woordvoerder Maia Smit: “Onze erkenning was net verlengd,
dus we nemen aan dat de audit die ons wordt afgenomen goed verloopt. Maar
nieuwkomers in de branche zullen er wellicht harder aan moeten trekken.” Een
zegsman bij een infrabedrijf dat niet met name genoemd wil worden, meent dat de
betekenis van de certificering niet moet worden overdreven: “De exameneisen die
nu worden gesteld zijn niet wezenlijk anders dan vroeger. Ik heb niet het gevoel
dat wij veel meer voor ons certificaat zullen moeten doen.” Deze deskundige
benadrukt dat de eisen door opdrachtgevers en opdrachtnemers gezamenlijk zijn
opgesteld. De certificering staat los van het gevoerde Kamerdebat over de vraag
of buitenlandse werknemers die slecht Nederlands spreken de veiligheid kan
schaden, zegt RailAlert.

Reageer op dit artikel