nieuws

Eindhoven wil verbod op langdurig heien

bouwbreed

Het gemeentebestuur van Eindhoven wil heien bij grootschalige en langdurige bouwprojecten in de stad in principe verbieden, tenzij er geen andere mogelijkheden zijn.

In dat geval kan de gemeente onder strikte voorwaarden een ontheffing
verlenen. Er worden daarbij duidelijke grenzen gesteld aan de hoogte van geluid-
en trillingniveaus, tijdstip, duur en het soort werkzaamheden. Dat zijn de
belangrijkste uitgangspunten van het nieuwe beleid van de gemeente om ernstige
geluidsoverlast zo veel mogelijk te voorkomen, vervat in de ‘Nota Bouwhinder:
Geluid en Trillingen’ en opgesteld op basis van de aanbevelingen van de
Commissie Binnenstedelijk Bouwen. Deze commissie is ingesteld naar aanleiding
van de ernstige en langdurige hinder door de heiwerkzaamheden in het
Stadionkwartier eerder dit jaar. Deze commissie onderzocht hoe de gemeente
geluidsoverlast bij bouwprojecten zo veel mogelijk kan voorkomen. Half juli
presenteerde de commissie haar aanbevelingen. Met het nieuwe beleid zegt de
gemeente veel duidelijker de regie te willen nemen bij grootschalige
bouwprojecten.

Compensatie

Tot dit jaar waren er volgens de gemeente geen projecten die aanleiding gaven
om de regels aan te scherpen. Was er geluidsoverlast, dan werd dat via het
reguliere bouwtoezicht aangepakt. De gemeente verwacht dat er bij maximaal tien
projecten per jaar een verbod gaat gelden vanwege ernstige geluidhinder. Het
gaat dan bijvoorbeeld om werk waarbij elf dagen of langer palen en/of damwanden
worden geheid/getrild en werk waarbij ’s avonds of ’s nachts gewerkt wordt. Om
in aanmerking te komen voor ontheffing moeten ontwikkelaars een
ontheffingsprocedure doorlopen. In het nieuwe beleid wordt ook tijdige
communicatie met de omwonenden verplicht. Is hinder niet te voorkomen, dan
moeten de omwonenden compensatie krijgen. De gemeente Eindhoven heeft 575 mensen
in de wijk Philipsdorp een schadevergoeding gegeven voor de overlast door
heiwerkzaamheden naast het PSV-stadion. Het gaat in totaal om een bedrag van
ongeveer een half miljoen euro. De gemeenteraad beslist eind dit jaar over de
Nota bouwhinder.

Reageer op dit artikel