nieuws

De Jager soepeler met regeling gebruikelijk loon

bouwbreed Premium

Het kabinet gaat de belastingregels voor directeuren-grootaandeelhouders (dga) minder stringent maken

Dga’s van door de crisis getroffen bedrijven behoeven niet altijd meer minimaal 40.000 euro loon op te geven.
Op of rond Prinsjesdag zal dit in de begroting van Financiën bekend worden gemaakt. De maatregel sluit aan bij een brief die De Jager al in juni naar de Kamer zond.
De zogenoemde gebruikelijkloonregeling zat MKB Nederland en belastingdeskundigen al langer hoog. De Jager wil nu voor twee jaar een tijdelijke regeling waarin een passendere koppeling van het dga-loon aan de reële winst moet komen. Daarop moet een beleidsbesluit komen dat de belastinginspecteur clementer laat optreden als het een vennootschap financieel tegenzit.

Reageer op dit artikel