nieuws

CNV: FNV moet water bij de wijn doen in AOW-debat

bouwbreed

De FNV zal in het debat over de AOW-leeftijd water bij de wijn moeten doen, vindt collega-vakcentrale CNV die een genuanceerder standpunt inneemt.

“Het lijkt ons dramatisch als de Sociaal-Economische Raad (SER) er niet in
slaagt met een advies te komen over de plannen van het kabinet de AOW-leeftijd
geleidelijk te verhogen van 65 naar 67 jaar. Dan zijn we onze invloed kwijt,
komt de regie bij minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken te liggen en dan
wordt het er niet veel beter op”, zegt CNV-voorzitter Bert van Boggelen. De FNV
houdt vast aan AOW op 65-jarige leeftijd. Gaat die omhoog, dan krijgen de
werkgevers daarvoor de rekening gepresenteerd in de vorm van een hogere looneis,
liet de vakcentrale zaterdag weten. “Zo kijken wij er niet naar”, aldus Van
Boggelen. Het CNV wil af van de cao-bepaling dat een dienstverband automatisch
eindigt wanneer iemand 65 jaar wordt. Als iemand door wil werken, moet dat
kunnen. Verhoging van de AOW-leeftijd is voor het CNV geen taboe. Maar dan moet
wel het aantal 60-plussers met betaald werk zijn toegenomen tot minstens zes op
de tien, want anders komen er veel meer ouderen in de bijstand. Een andere
voorwaarde is een hoger belastingtarief (60 procent) voor topinkomens. Levert
dit onvoldoende op, dan kan op termijn de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog. De
christelijke vakcentrale zet, zoals dit voorjaar afgesproken in het sociaal
akkoord tussen werkgevers, vakbeweging en kabinet, bij het cao-overleg volgend
jaar in op koopkrachtbehoud. Dat betekent een looneis rond het niveau van de
inflatie. Daar verbindt het CNV wel voorwaarden aan. De overheid moet zich
houden aan de afspraak de lasten niet te verzwaren. En de werkgevers moeten zich
inspannen ook mensen die minder makkelijk aan een baan komen, binnen te halen of
binnen te houden. “Wij evalueren dit aan het einde van het jaar”, aldus Van
Boggelen. Dan komt het CNV met zijn definitieve eisenpakket.

Reageer op dit artikel