nieuws

CFE getroffen door winstdaling Deme

bouwbreed

Het Belgische bouwconcern CFE heeft in de eerste zes maanden van dit jaar de nettowinst met ruim 21 procent zien teruglopen tot 34,3 miljoen euro.

Deaannemer, die in Nederland onder meer betrokken is bij de bouw van de nieuwe Muiderbrug en de Tweede Coentunnel, behaalde een omzet van 776 miljoen. Dat is ruim 7 procent minder dan in het eerste halfjaar van 2008. Ook het bedrijfsresultaat zakte, met dik 28 procent naar 46,5 miljoen.
CFE werd vooral getroffen door de mindere gang van zaken bij dochteronderneming Deme. Het baggerbedrijf – voor de helft in handen van CFE – boekte 27 procent minder winst. Met een bijdrage van 23 miljoen is Deme niettemin nog altijd de grote winstmaker van het concern. De baggeractiviteiten leverden de Belgen in het eerste halfjaar een omzet op van ruim 1 miljard euro, een daling van 3 procent ten opzichte van vorig jaar.
De omzet uit de bouwactiviteiten daalde met 4 procent naar 380 miljoen. De winst van de bouwdivisie nam echter fors toe, met 85 procent tot 11,2 miljoen. Met name in België en Polen presteerde de bouwtak uitstekend. “De mooie vooruitgang bij bouw is bovendien te danken aan de gunstige afloop van enkele rechtsgedingen in Nederland”, aldus de directie van CFE.

Pps

De divisie Milieutechnieken en de pps-poot belandden in de rode cijfers. Het verlies van Milieutechnieken kwam uit op 0,6 miljoen. De pps-activiteiten leverden een verlies op van 145.000 euro, mede als gevolg van de kosten van lopende studies. Vastgoedontwikkeling bezorgde CFE een schamele winst op van 580.000 euro. Vorig jaar was dat nog ruim 1,3 miljoen.
CFE had halverwege het jaar voor ruim 2,1 miljard euro aan werk op de plank liggen. Dat was 9 procent minder dan een jaar geleden. De Belgische bouwer verwacht dat de winst- en omzetdaling van het eerste halfjaar, zich door zal zetten.

Reageer op dit artikel