nieuws

BIM lastig voor aannemer Meander-ziekenhuis

bouwbreed Premium

BIM lastig voor aannemer Meander-ziekenhuis

Architectenbureau Atelier Pro, constructeur Aronsohn en opdrachtgever MMC werken sinds een jaar in één driedimensionaal bouwinformatiemodel voor de nieuwbouw van het Meander-ziekenhuis in Amersfoort. Nog nooit in Nederland is er op een dergelijke schaal met een geïntegreerd BIM gewerkt.

Het ziekenhuis krijgt een oppervlakte van 100.000 vierkante meter en telt
ruim 4000 verschillende ruimtes. De grootste opgave is nu om beoogd aannemer
Heijmans en dochterbedrijf Burgers Ergon voor de installatietechniek optimaal te
laten werken met het intelligente model. In een bouwinformatiemodel kan alle
beschikbare informatie over het gebouw digitaal worden opgevraagd:
plattegronden, doorsneden, oppervlaktes, hoeveelheden, maatvoering et cetera.
Wijzigingen in het model en bouwtechnische gevolgen zijn direct zichtbaar voor
ieder lid van het bouwteam. De architect of opdrachtgever maakt bij dit project
geen traditioneel bestek, maar voegt besteksinformatie toe aan de objecten van
het model. Volgens woordvoerders Ernstjan Cornelis en Menno Roefs van Atelier
Pro, die vier jaar aan de opzet van een BIM voor Meander Medisch Centrum (MMC)
heeft gewerkt, kost het moeite Heij­mans en Burgers Ergon een aanneemsom te
laten bepalen puur op basis van het BIM. Het project is nog niet definitief
aanbesteed. “De aannemer ziet zeker het nut ervan in, maar het 3D-model moet
zodanig worden aangepast dat de aannemer ermee kan werken en op zijn manier de
juiste hoeveelheden uit het model genereert en dus een correcte aanneemsom kan
bepalen. Een architect begroot anders dan een aannemer. Bovendien dient deze
zijn oude rekenwijze los te laten, dat kost tijd en moeite.”

Koppelen

Tot dusver opereren alleen architect en constructeur gezamenlijk in een
gemeenschappelijk op Autodesk Revit gebaseerd BIM. De andere partners in het
bouwteam zijn hard aan het werk om aan boord te komen. De opdrachtgever levert
met Revit in 2D inrichtingen aan en installatieadviseur Deerns heeft in Autocad
delen van het kanalenstelsel getekend. De bedoeling is om het tracé in 3D aan
het model te koppelen via Autodesk Navisworks Daarin kan de gebruiker onder meer
zien of de getekende kanalen en bouwconstructies met elkaar botsen, waardoor
bouwfouten in de ontwerpfase eruit kunnen worden gehaald. De aannemer is bezig
met het genereren van hoeveelheden en op basis daarvan een calculatie te maken.
“We werken uiteindelijk naar een gezamenlijke BIM-begroting. Voor de
opdrachtgever moeten kosten en baten zo transparant mogelijk zijn”, zeggen
Cornelis en Roefs. De gemeente Amersfoort wil op basis van het
bouwinformatiemodel de bouwvergunning verlenen. “De gemeente heeft een 3D viewer
van het model. De controle van het ontwerp ten behoeve van het Bouwbesluit
gebeurt digitaal. Dat is vrij uniek”, aldus een enthousiaste Cornelis. Omdat
constructies in prefab worden uitgevoerd, hopen beide architecten dat ook de
prefableverancier zijn wandconstructies in het model zet. “We willen zoveel
mogelijk actoren actief laten participeren in het model”, aldus Roefs.

Afspraken

De meeste energie gaat volgens Cornelis en Roefs nu zitten in het maken van
gemeenschappelijke afspraken over het opzetten van een model. Het creëren van
eenduidige coderingen voor bouw- en installatiecomponenten is hele klus.
Daarnaast kan er nog allerlei intelligentie aan dit BIM worden toegevoegd, zoals
simulatiemodellen voor energetische doeleinden, clash-control, bouwfysische
berekeningen en mogelijk een digitale koppeling van het Bouwbesluit en het
programma van eisen aan het model. “Wij voeren de intelligentie langzamerhand
op”, aldus beide architecten. Dit jaar moet het geïntegreerde BIM voor het
Meander-ziekenhuis in Amersfoort verder zijn uitgewerkt. Het is nog onduidelijk
wanneer Meander Medisch Centrum en Heijmans definitief met elkaar in zee gaan.
Volgens de planning wordt het ziekenhuis in 2012 opgeleverd.

Reageer op dit artikel