nieuws

Baksteenindustrie wil gelijke kansen

bouwbreed

De producenten van bakstenen en keramische dakpannen voelen zich benadeeld door het Europese emissiehandelsysteem. Na 2013 moeten zij CO2-emissierechten kopen waar onder andere de cementproducenten ze nog gratis krijgen.

Het probleem van de keramische bedrijfstak is de zogenoemde carbon
leakage-lijst die de Europese Commissie heeft samengesteld. Bedrijven op die
lijst blijven na 2013 verstoken van de plicht om emissierechten te kopen. Op die
lijst staan bedrijven die verantwoordelijk zijn voor zo’n 70 procent van alle
industriële CO2-emissies zoals aluminiumsmelterijen, staalbedrijven,
cementproducenten en vanuit de keramische industrie de tegelproducenten.
Achtergrond van die vrijstelling is dat het bedrijfstakken zijn die anders hun
productie dreigen te verplaatsen naar buiten de EU. “Wij hebben geen probleem
met de vrijstelling, maar willen wel een gelijk speelveld”, zegt de directeur
van de Vereniging van keramische Organisaties, Ewald van Hal. De pijn zit dan
vooral bij de vrijstelling van de cementproducenten. Producten met cement als
basis, zoals betonnen dakpannen, krijgen daardoor een concurrentievoordeel op de
keramische dakpannen. “Europees heeft men vaak de mond vol over die ene Europese
markt en vrije concurrentie. Hierdoor krijgen wij echter een ongewenst
concurrentienadeel. Dat kan niet de bedoeling zijn van Europese regelgeving”,
aldus Van Hal. Net als verschillende producenten van baksteen en keramische
dakpannen zoals Wienerberger vindt hij dat eenzijdig is gekeken naar
concurrentie van buiten de Europese Unie en te weinig naar onderlinge
concurrentie binnen de unie met andere producten. Bovendien is er aan de randen
van de unie wel degelijk sprake van concurrentie met landen buiten de EU.

Vraagtekens

Van Hal zet ook vraagtekens bij de effectiviteit van de maatregel ten
opzichte van de uitstoot van het broeikasgas. “De emissiehandel betekent een
forse extra administratieve lastendruk, toch ook een punt waar in Europees
verband aandacht voor is. Wij leveren slechts een geringe bijdrage aan de
emissies, dus waar hebben we het over.” Zijn hoop is nu gevestigd op een nader
onderzoek dat de Europese Commissie uitvoert naar de consequenties van de
emissiehandel voor dit soort keramische bedrijven. Daarna is er nog altijd het
Europese Parlement dat in de bres kan springen. “We leggen al de nodige
contacten met vooral de Nederlandse europarlementariërs om ze ons probleem uit
te leggen”, zegt Van Hal.

Reageer op dit artikel