nieuws

Architecten klagen over 80 procent van de aanbestedingen

bouwbreed Premium

In het eerste halfjaar na de oprichting van het Meldpunt Architectenselectie ontving de Bond van Nederlandse architecten (BNA) 113 klachten over 59 aanbestedingen. Dit is circa 80 procent van het totaal aantal Europese aanbestedingen over deze periode.

“Doel van het meldpunt is goede en slechte ervaringen verzamelen en waar
nodig actie ondernemen,” zo meldt de BNA op de website van Pianoo. “In 42
procent van de gevallen waren de eisen zo buitensporig dat de BNA contact heeft
opgenomen met de opdrachtgever. In 36 procent van de gevallen werden de eisen
naar beneden bijgesteld.” De BNA signaleert dat opdrachtgevers na de aanhoudende
protesten, de omzeteisen veelal naar beneden bijstellen. “Dat is positief.
Referentie-eisen worden in sommige gevallen ook aangepast, maar blijven over het
algemeen buitenproportioneel.” Onnodig Volgens de architectenbond wordt “de toch
al krappe markt nog steeds onnodig op slot gehouden en is het voor veel
architectenbureaus onmogelijk om in te schrijven op deze opdrachten. Een
verarming voor de toch al hard getroffen architectenbranche. Helemaal in in deze
tijd van economische crisis.” De bond blijft zich dan ook inzetten voor
redelijke selectie- en gunningscriteria. Het meest voorkomende probleem dat werd
genoemd bij het Meldpunt Architectenselectie was de te hoge omzeteis. “In het
kader van de financiële/economische bekwaamheid worden nog geregeld hoge
omzeteisen gesteld aan gegadigden, terwijl de waarde van dergelijke cijfers in
de architectenbranche zeer betrekkelijk is,” ageert de BNA. Ook werden te hoge
eisen aan ervaring gesteld. Opdrachtgevers eisen veelal ervaring met projecten
van vergelijkbare aard, omvang en/of complexiteit. Hierdoor wordt feitelijk
gevraagd naar ervaring met precies dezelfde opdrachten als de onderhavige
opdracht. Ook de accountantsverklaringen zijn de BNA een doorn in het oog. “Het
kunnen overleggen van goedgekeurde accountantsverklaringen is raar. ‘Kleine’
rechtspersonen zijn namelijk wettelijk niet verplicht hun jaarrekeningen te
laten goedkeuren. Het (alsnog) vragen van een dergelijke accountantsverklaring
brengt voor deze ondernemingen dan ook onnodige kosten met zich mee.”

Bezetting

Ook vaak genoemd: onnodige opgave van de personele bezetting en/of verloop.
“De personele bezetting en het personeelsverloop zijn in de architectenbranche
doorgaans niet relevant voor de vraag of het betreffende bureau (technisch)
bekwaam is de opdracht te vervullen,” zo reageert de BNA. Opdrachtgevers blijken
ook nogal eens “disproportionele verzekeringseisen” te stellen. Veel architecten
werken onder toepasselijkheid van de DNR 2005. Daardoor zijn zij verplicht een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De hoogte van deze
verplichte verzekering is beperkt tot een maximum van 1 miljoen euro per jaar.
De reden hiervoor is dat een hogere of andere aansprakelijkheid vaakniet in een
redelijke verhouding staat tot de omvang van de opdracht. Ook wordt uit angst
voor procedures vaak bepaald dat het niet tijdig melden van onvolkomenheden,
tegenstrijdigheden, gebreken en/of bepalingen die in strijd zijn met het BAO,
voor risico van de architect komen.

Reageer op dit artikel