nieuws

‘Aannemers staan in de rij om een prijs te maken’

bouwbreed Premium

‘Aannemers staan in de rij om een prijs te maken’

De recessie slaat hard toe, merkt Ton de Groot, directeur van IGG Bointon de Groot Bouwkostendadvies uit Wassenaar. De Groot geeft jaarlijks het Bouwkostenkompas uit. Hij waarschuwt, dat in de huidige onzekere markt meer nodig is om grip te houden op de bouwkosten. Daarom worden de gegevens uit het boekje regelmatig bijgesteld.*

Het niveau van de bouwkosten bereikte een top voor de zomer van 2008. Daarna
zette zich een neerwaartse lijn in, die zich vooralsnog lijkt voort te zetten.
“We zien dat bij selecties van aannemers de prijzen omlaag gaan. De aannemers
rekenen minder kosten en minder winst. Sommige aannemers komen weer met korting.
Ingewikkelde projecten worden echter niet goedkoper. Omdat de marges onder druk
staan, bestaat de kans dat aannemers op zoek gaan naar meerwerk”, aldus De
Groot. “Daarom vragen we behalve naar de uurlonen, algemene kosten en winst ook
naar de contractprijzen, die aannemers rekenen voor bouwdelen zoals beton en
plafonds.” Daardoor nemen de kansen voor aannemers om meerwerk te kunnen rekenen
af. De Groot heeft nog niet eerder zo’n enorme knik in de ontwikkeling van de
bouwkosten meegemaakt. “Het jaar 2004 was ook gunstig voor opdrachtgevers. Na de
bouwfraude-enquête in 2002 ontstond even een dip. Maar in 2008 zijn de
grondstoffen- en olieprijzen als een raket omhoog geschoten. Opdrachtgevers
krijgen nu een goede prijs, maar hebben moeite met de financiering.”

Huurwoningen

Het komt volgens De Groot zelfs voor, dat een bank eist dat huurwoningen
vooraf verhuurd zijn. Hoe kan een projectontwikkelaar woningen verhuren voordat
ze gebouwd zijn? Van koopwoningen moet 80 procent vooraf verkocht zijn.
Ontwikkelaars moeten daarom meer energie en geld steken in de voorverkoop en
voorverhuur”, stelt De Groot. De crisis biedt kansen voor opdrachtgevers, maar
heeft ook ernstige gevolgen. “Wij merken dat de opdrachten van
architectenbureaus opdrogen. Overheidsopdrachten liggen nog wel voldoende op de
plank. Van de medewerkers van architectenbureaus ligt ongeveer de helft eruit.
Het gaat nog veel slechter dan men zich realiseert”, sombert De Groot. Hij is in
2007 begonnen met het Bouwkostenkompas, omdat hij merkte dat projectleiders
onvoldoende kennis hebben van bouwkosten.

Houdbaarheidsdatum

“Net als fruit heeft een begroting een houdbaarheidsdatum”, vergelijkt De
Groot. “De houdbaarheid van een begroting kan worden verlengd door te indexeren.
Maar na een bepaalde periode is het de vraag, of de opdrachtgever nog grip heeft
op een project. Dan moet de begroting worden bijgesteld.” IGG Bointon de Groot
Bouwkostenadvies controleert begrotingen, maar herijkt ook regelmatig de
bouwkosten en toetst projecten aan de marktsituatie. Daarnaast kijkt het
adviesbureau naar de investeringskosten en de waarde van een project. “Waarde
hangt van meer af dan alleen de kosten. Een prachtig pand op een matige locatie
verhuurt minder goed dan een gewoon pand op een A-locatie. De periode waarvoor
een gebouw wordt gebouwd speelt ook een rol”, legt de bouwkostendeskundige uit.
Hij houdt van het spanningsveld tussen opdrachtgever en architect. “Dat is de
uitdaging. Als bouwkostenadviseur probeer je het beste overeind te houden. Je
moet met slimme keuzes en alternatieven binnen het budget blijven.” Ton de Groot
is in 1988 met zijn adviesbureau begonnen. Voordien werkte hij tien jaar bij de
Brink Groep in Leidschendam. Hij is in 1999 beëdigd door de Kamer van Koophandel
als taxateur en bouwkostendeskundige. Zijn onderneming is door de jaren heen
gestaag gegroeid. Momenteel werken bij IGG Bointon de Groot zo’n 25 medewerkers.
Het bureau werkt alleen voor opdrachtgevende partijen, maar controleert veel
offertes en begrotingen van aannemers. “We hebben het druk, omdat de marges
kleiner worden. De opdrachtgevers willen meer zekerheid”, verklaart De Groot.
Zijn succes is volgens hem mede gebaseerd op de toepassing van het
Pareto-principe. Dat houdt in, dat 20 procent van de inspanning leidt tot 80
procent van het resultaat. Detaillering en afwerking bepalen slechts een klein
deel van de kosten.

Introvert

“Rekenen is een introvert vak”, stelt De Groot. “Het vak van de
bouwkostenadviseur bestaat uit het overdragen aan de klant, wat de calculator
heeft uitgerekend. De klant wil bij de hand genomen worden. Hij wil weten, hoe
hij het project het beste kan uitvoeren, in de markt zetten en welke de
geschikte aannemers zijn. Het meest bepalend voor de bouwkosten zijn drie
onderdelen, namelijk constructie, gevels en installatie. Daarom is het
belangrijk in het begin meteen de constructeur en de installateur erbij te
betrekken.” Met begroten en adviseren kan een bouwkostendeskundige veel
bereiken. De Groot: “De crisis gaat ons echter allemaal raken. Het treintje
wordt korter. Er komt vertraging. Je kunt zeggen, het is een natuurlijk proces,
een ‘shake out’. Maar nee, deze crisis is niet goed.”

Reageer op dit artikel