nieuws

Steun herontwikkeling iconen krachtwijken

bouwbreed

Negen gemeenten krijgen samen 3,6 miljoen euro rijkssubsdie voor de herontwikkeling van karakteristieke gebouwen en terreinen in zogeheten krachtwijken.

Het gaat de eerste ronde van een subsidieregeling voor herbestemming van
cultureel erfgoed in aandachtswijken. Het gaat daarbij onder meer om
herbestemmingen voor oude elektriciteitscentrales, schoolgebouwen, kantoren,
bedrijfspanden en kerken.

Met de subsidie wil het Rijk gemeenten helpen beeldbepalende objecten in de
aandachtswijken in stand te houden. De gedachte is dat deze vaak een belangrijk
onderdeel vormen van de geschiedenis van de wijk.

De 3,6 miljoen euro gaat naar projecten in Rotterdam, Maastricht, Eindhoven,
Heerlen, Leeuwarden, Amersfoort, Amsterdam, Den Haag en Arnhem.

Reageer op dit artikel