nieuws

Incourant kantoor als oplossing kamernood

bouwbreed

Dankzij de mogelijkheden die de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening en de Leegstandswet bieden, hoopt de Stichting Tijdelijke Huisvesting in Utrecht leegstaande kantoorgebouwen op grote schaal beschikbaar te krijgen voor onder meer studentenhuisvesting.

Omdat de doelgroep weinig te besteden heeft, zegt de stichting te streven naar een zo laag mogelijke huur. Toekomstige bewoners krijgen een huurkorting als ze meewerken aan de verbouwing. Dat scheelt volgens voorzitter Hans Kompier van de stichting flink in de verbouwingskosten, want arbeid is duur.
Zelfwerkzaamheid wordt toegepast in het beheer. “Mensen zijn een stuk zuiniger op hun woning als ze er zelf aan hebben gewerkt”, noemt hij als tweede voordeel. Toch, de belangrijke constructieve ingrepen en het installatiewerk blijven het domein van professionals, verzekert hij.

Kamernood

“De kamernood onder studenten blijft groot”, verklaart voorzitter Kompier de motivatie van de stichting om tijdelijk gebruik van leegstaande panden te bevorderen. “Veertig procent heeft na vier maanden nog geen kamer gevonden in de plaats van studie.”
Een tijdelijke bestemmingswijziging biedt de eigenaar de mogelijkheid op een alternatieve manier inkomsten te krijgen, houdt hij hen als kluif voor. “We slaan vijf vliegen in een klap. Er komt meer woonruimte beschikbaar, jongeren hebben een betaalbare woning, eigenaren van de panden ontvangen inkomsten en sociale onveiligheid wordt voorkomen; gunstig is voor de eigenaren én de gemeenten.”

Bestemmingsplan

De Wro biedt als mogelijkheid voor een periode van vijf jaar, eventueel te verlengen met weer vijf jaar, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan, zodat de weg vrij is voor een verbouwing ten behoeve van tijdelijke huisvesting van kamerbewoners. “De totale huursom komt in dat geval lager te liggen maar het pand is wel gegarandeerd verhuurd. Daarom kan deze optie voor de eigenaar toch aantrekkelijk zijn.”
Al dan niet tijdelijk incourante kantoren maar bijvoorbeeld ook leegstaande scholen genereren met de tijdelijke andere bestemming tot het moment van sloop of het aantreden van een nieuwe huurder gegarandeerd inkomsten, zo is de bedoeling.”
Soms meer dan wanneer het, bijvoorbeeld, de komende vijf jaar toch deel van de tijd als kantoor zou kunnen worden verhuurd.” Bewoning volgens de Leegstandswet zorgt voor een tijdige lege oplevering, verzekert Kompier.

Reageer op dit artikel