nieuws

Heijmans slankt verder af in Nederland

bouwbreed

In plaats van inkrimpen met 650 arbeidsplaatsen verwacht Heijmans uiteindelijk 1100 arbeidsplaatsen kleiner te worden in Nederland. Dit blijkt uit de halfjaarcijfers van de bouwer.

Heijmans blijft het moeilijk houden. De omzet is in de eerste zes maanden van
dit jaar gedaald van 1,7 miljard naar een kleine 1,5 miljard. De nettowinst die
vorig jaar nog een schamele 2 miljoen bedroeg is omgeslagen naar een verlies van
43 miljoen.
Toch ziet topman Rob van Gelder lichtpuntjes. “De zaken komen langzaam maar
zeker op orde. De herfinanciering is afgerond. Balans en solvabiliteit zijn
versterkt. Wij zijn danig afgeslankt en versoberd. De eerste effecten worden
zichtbaar.” Hij doelt daarmee onder meer op het onderliggend operationeel
resultaat dat 5 miljoen in de plus zit tegen 2 miljoen in het eerste half jaar
van 2008. Over heel 2008 werd een verlies geboekt van 41 miljoen.
Dat er onder streep dan toch rood wordt geschreven komt door forse eenmalige
kosten als gevolg van de organisatorische en financiële herstructurering die bij
elkaar 47 miljoen hebben gekost. De organisatorische herstructurering ligt
volgens Van Gelder goed op koers. In 9 maanden tijd is het aantal fte’s gedaald
met 689 tot 6665 fte’s. Daarmee zit het bedrijf al boven de eerder aangekondigde
vermindering met 650 fte’s. Daarbovenop verwacht Van Gelder dat het aantal fte’s
uiteindelijk met nog eens 450 zal teruglopen.
Dat heeft dan te maken met de lagere omzetten in de diverse sectoren en de
lagere orderportefeuille die nu op 2,5 miljard staat tegen nog 3 miljard eind
2008. De daling heeft te maken met de stagnatie in de woningbouw en het
selectieve aanbestedingsbeleid in de utiliteitsbouw. In die sector wil Heijmans
zich zoals eerder al aangekondigd richten op hoogwaardige gebouwen waar de
bouwer samen met installatiedochter Burgers Ergon aan de slag kan.

Reageer op dit artikel