nieuws

Betoncentrum schrijft ideeënprijsvraag uit voor groener beton

bouwbreed Premium

De milieuprestaties van beton zijn de afgelopen jaren sterk verbeterd

Maar het moet nog beter. Het Cement&Beton Centrum lanceert daarom de ideeënprijsvraag ‘In de kiem gescoord’.
Gevraagd wordt om ideeën die kunnen bijdragen aan de vergroening van beton. Deze kunnen betrekking hebben op nieuwe producten en toepassingen, maar ook op kleine en grote verbeteringen van bestaande processen, producten en systemen.
Elke inzending moet bij minstens een van de ‘levensfasen’ van beton (winning van grondstoffen, productie, sloop, transport of (her)gebruik) de milieuwinst laten zien. Een indicatie volstaat.
De sluitingstermijn voor de inzendingen is 30 oktober. Het beste idee wordt beloond met een prijs en 5000 euro voor onderzoek of advies voor de verdere ontwikkeling van het idee.
De winnaars worden 19 november bekendgemaakt op de jaarlijkse Betondag.

Reageer op dit artikel