nieuws

Ymere heeft nog geen last van kredietcrisis

bouwbreed

Woningcorporatie Ymere (82.000 woningen) heeft de kredietcrisis tot nu toe goed kunnen trotseren. In 2008 werd 360 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwbouw en woningverbetering.

Dat blijkt uit het jaarverslag over 2008 van de Amsterdamse corporatie. De crisis leidde bij Ymere niet tot uitstel van investeringen in nieuwbouw of herstructurering. Van de 360 miljoen euro die werd geïnvesteerd in het woningbezit, werd 252 miljoen besteed aan de bouw van nieuwe huurwoningen.
Ymere leverde 859 huurwoningen en 624 koopwoningen op in 2008. Voor 1001 huurwoningen en 364 koopwoningen werd de bouw gestart.
Toch is Ymere niet immuun voor de crisis. Grootste tegenvaller was dat in 2008 238 woningen (bestaand bezit) minder dan voorgenomen werden verkocht. Daarmee heeft Ymere minder investeringsmogelijkheden. Van de totale investeringen in 2008 is 72 procent gefinancierd met leningen van banken en 28 procent met eigen geld (onder meer afkomstig uit verkoop bestaand bezit).
De Amsterdamse corporatie verwacht dit jaar “drastisch” minder nieuwbouwkoopwoningen te kunnen verkopen. Dit legt een druk op de verkoopprijzen in sommige prijssegmenten, ziet de corporatie. Per koopproject onderzoekt de corporatie of de productie van de woningen toch kan starten door deze koopwoningen zelf af te nemen en in de vrije sector te verhuren.
Om de bouwproductie niet af te remmen, gaat Ymere al bouwen voordat 70 procent van de woningen is verkocht. In 2008 is hier incidenteel voor gekozen bij projecten met een lage risicoverwachting. Volgens Ymere leert de ervaring dat deze woningen doorgaans zijn verkocht voordat een project wordt opgeleverd. Mocht dit echter niet het geval zijn, dan gaat Ymere – al dan niet tijdelijk – de woningen verhuren.

Starters

De economische crisis biedt de corporatie naar eigen zeggen ook kansen. Vooral in het starterssegment is de vraag nog steeds groot. Tevens kan Ymere woningbouwprojecten tegen gunstige condities verwerven van ontwikkelaars.
Ymere staat er financieel gezond voor met een solvabiliteit van 26 procent. In 2008 werd 32 miljoen euro winst behaald op een omzet van 951 miljoen. Toch is het ook voor Ymere moeilijker om geld bij banken los te krijgen voor projecten. Bovendien is geld lenen veel duurder geworden, klaagt de corporatie.

Reageer op dit artikel