nieuws

Van bouwvakker tot docent techniek

bouwbreed Premium

Kennisinstituut Fun-deon en de Nederlandse Technische Hogescholen bieden ervaren bouwvakkers de mogelijkheid tot omscholing naar docent techniek.

De omscholing van de bouwvakkers is bedoeld om een tekort aan leraren bouwkunde en verwante vakken, dat zal ontstaan door de vergrijzing, op te vangen.
De omscholingsmogelijkheid is ondergebracht in het Loopbaantraject Bouw & Infra. Normaliter duurt een opleiding tot leraar met tweedegraads bevoegdheid (voor onder meer lager en middelbaar beroepsonderwijs) twee jaar. Ervaren bouwvakkers kunnen het programma in minder tijd voltooien door gebruik te maken van een evc-traject (erkenning verworven competenties). Hierin kan praktijkervaring worden ingebracht, zodat de kandidaat onderdelen die hij voldoende beheerst, niet nog eens extra hoeft te bestuderen.
De overstap naar techniekdocent staat open voor alle bouwvakkers, ongeacht hun specialisatie. Niettemin verwacht Fundeon vooral belangstelling van timmerlieden. “Deze beroepsgroep heeft een opvallende ambitie en geeft vrijwel altijd de kennis met plezier door”, stelt het kennisinstituut. “De wens om na jaren fysiek minder belastend werk te doen speelt evenzeer een rol.”
Voor de werving van deelnemers stuurt Fundeon stuurt projectadviseurs op pad.

Reageer op dit artikel