nieuws

Stagnatie werkt verlammend op toeleveranciers

bouwbreed

De fabrikanten van bouwmaterialen, aardewerk en glas kampen met ernstige problemen in de bedrijfsvoering. Drie op de vijf hebben last van stagnatie door vraaguitval.

De maandelijkse conjunctuurmeting van het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) wijst uit dat de toeleveranciers van de bouw in steeds grotere
moeilijkheden komen. De producenten van bouwmaterialen draaien nog maar op
driekwart van hun capaciteit. Een derde van de sector verwacht dat de komende
maanden de bedrijvigheid verder zal afnemen. De orderontvangst daalt bij 36
procent. Bijna de helft van de ondernemers snijdt in de personeelslasten. Bij de
producenten van beton, cement en gips verslechtert de situatie snel. In januari
meldde een derde van de bedrijven stagnatie door gebrek aan werk. Deze maand
heeft al 55 procent last van het euvel. Ter vergelijking: bij de – later in het
bouwproces actieve – hoofdaannemers klaagt nog slechts 33 procent over
stagnatie.

Glijvlucht

Hoop op betere tijden bestaat bij de betonproducenten nauwelijks. Maar liefst
zeven op de tien directies zien de bedrijvigheid komende maanden verder afnemen.
Voor 39 procent van de bedrijven is duidelijk dat de prijzen zich in een
glijvlucht bevinden. De helft van de ondernemers pleegt inspanningen om
arbeidsplaatsen te schrappen. De orderpositie daalde 10 procentpunten ten
opzichte van vorig jaar. Desondanks beschikt de sector nog over 13,7 procent
meer opdrachten dan in peiljaar 2000. De bezettingsgraad in de baksteenindustrie
bedroeg in het tweede kwartaal 74,8 procent. Negen op de tien fabrieken melden
productieverlies door een gebrek aan vraag. Vergeleken met een jaar geleden zijn
de orderportefeuilles met een vijfde geslonken. Een kwart van de bedrijven
snijdt in de personeelskosten. Het overgrote deel van de baksteenproducenten
denkt de afzetprijzen overeind te kunnen houden.

Timmerindustrie

Ronduit kommer en kwel heerst in de timmerindustrie. Binnen een jaar tijd is
36 procent van de afzet verdwenen. Een kwart van de ondernemers stelt zich in op
verder dalende prijzen. De grote golf van ontslagplannen lijkt af te zwakken. In
mei gaf nog 63 procent van de directies aan het mes te zullen zetten in de
arbeidsplaatsen. Twee maand later heeft nog 29 procent van de ondernemers
plannen om de personele sterkte terug te brengen.

Reageer op dit artikel