nieuws

Natuurpunten geven natuurverlies aan

bouwbreed

Om het verlies aan natuur door de aanleg van een weg af te wegen tegen de tijdwinst die dit veel mensen oplevert, heeft het Planbureau voor de Leefomgeving natuurpunten ontwikkeld

Daarmee kan op een gestandaardiseerde manier worden gemeten of een nieuwe weg tot natuurverlies leidt. Tot op heden werden natuureffecten in een kosten-batenanalyse niet of gebrekkig meegenomen. Met natuurpunten zijn de natuureffecten kwantitatief te vergelijken met de in euro’s meetbare effecten.

Reageer op dit artikel