nieuws

Kabinet maakt krimp tot aandachtsveld

bouwbreed Premium

Het kabinet gaat meer aandacht geven aan bevolkingsdaling. Onderzocht wordt of er meer geld moet naar gemeenten die het hardst worden getroffen door de krimp.

“Bevolkingsdaling moet worden erkend en geaccepteerd. Eenzijdig denken in
termen van groei staat de aanpak van het vraagstuk van bevolkingsdaling in de
weg”, oordeelt de ministerraad. Het kabinet neemt daarmee een eerder advies van
de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) en de Raad voor de financiële
verhoudingen (Rfv), getiteld ‘Bevolkingsdaling’ over. Samen met de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) gaat het
kabinet een ‘actieplan bevolkingsdaling’ maken waarin beleid en een visie op het
krimpvraagstuk worden bepaald. De bouwstenen voor dat actieplan worden geleverd
door het Rijk, provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties in het in
februari opgerichte Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling. Het kabinet vindt
overigens dat gemeenten als eerste aan zet zijn om een visie te ontwikkelen op
bevolkingskrimp. “Maar ook de provincies moeten bestaande mogelijkheden beter
benutten, bijvoorbeeld op grond van de Wet ruimtelijke ordening”, schrijven de
ministers. Gemeenten zouden hun beleid tijdig moeten afstemmen op demografische
ontwikkelingen. Ze moeten daarbij, zo wordt gewaarschuwd, over de gemeentegrens
heenkijken. De ontwikkelingen voltrekken zich namelijk vooral op regionale en
dus niet op gemeentelijk schaal.. Het kabinet laat onderzoeken of de
bevolkingsdaling in sommige delen van Nederland de samenleving geld kost.
Afhankelijk van de uitkomsten wordt besloten of er extra geld aan de
krimpgemeenten wordt overgemaakt.

Reageer op dit artikel