nieuws

Jonge architect kan in proeflab ervaring opdoen

bouwbreed Premium

Minimaal tweehonderd jonge werkloze architecten, stedenbouwkundigen en bouwkundig adviseurs gaan werkervaring opdoen in een tijdelijk onderzoekslab.

Dat hebben het ministerie van VROM en de Rijksgebouwendienst bekendgemaakt.
Het tijdelijke instituut moet voorkomen dat jonge architecten,
stedenbouwkundigen en bouwkundig adviseurs verloren gaan voor de bouw. Het
initiatief hiertoe werd genomen door onder meer verschillende overheden en de
Bond van Nederlandse Architecten (BNA). De economische crisis maakt de maatregel
nodig, want architectenbureaus bezuinigen fors op hun personeel. Voor de
recessie telden de bij de BNA aangesloten bureaus gemiddeld 6,7 medewerkers,
tegenwoordig zijn dat er gemiddeld 4,7, zo becijfert de BNA. “Over de hele linie
gerekend is ongeveer een derde van het aantal medewerkers van architectenbureaus
ontslagen”, zegt Carla Roos, die namens de BNA het woord voert. Vanwege het
grote aantal ontslagen, die vooral jonge architecten treffen, is de angst
ontstaan dat er straks een verloren generatie van stedenbouwkundigen zal
ontstaan. Het onderzoekslab dat het ontstaan van zo’n verloren generatie moet
voorkomen, gaat in september van start. De deelnemers gaan met behoud van
uitkering aan de slag. Vooralsnog is niet duidelijk hoe groot de belangstelling
is om aan het onderzoekslab deel te nemen. Het werven van kandidaten begint pas
volgende maand.

Bouwopgaven

In het tijdelijke onderzoeksinstituut werken verschillende ontwerpbureaus
samen. Deelnemers gaan onderzoek doen naar toekomstige bouwopgaven. Daarbij valt
te denken aan de ontwikkeling van duurzame gebouwen, bouwen binnen bestaande
wijken en het verbeteren van de samenhang tussen infrastructuur en omgeving. Het
initiatief voor het tijdelijke onderzoekslab werd genomen, nadat uit een
onderzoek onder zeshonderd architectenbureaus naar voren was gekomen dat
bouwmeesters vrezen dat door de economische crisis een fikse groep jonge
architecten de boot gaat missen. “De BNA becijfert dat voor de crisis Nederland
zo’n 15.000 architecten, stedenbouwkundigen en bouwkundig adviseurs telde en nu
nog maar 10.000”, zo licht de Rijksgebouwendienst toe. Naast het tijdelijke
ontderzoekslab staan onder meer ideeënprijsvragen en ontwikkelcompetities op het
programma. Hierbij zijn onder meer de Neprom en Aedes betrokken.

Reageer op dit artikel