nieuws

Herontwikkeling Sittard-Zuid kost zo’n 50 miljoen euro

bouwbreed

De gemeente Sittard-Geleen, woonmaatschappij ZO Wonen en de provincie Limburg hebben een intentieovereenkomst voor herontwikkeling van Sittard-Zuid getekend. De leefbaarheid in de wijk moet beter.

De intentieovereenkomst die afgelopen week is getekend, is een eerste stap voor de uitvoering van het masterplan ‘Sittard-Zuid in de lift’. Zij omvat een stedenbouwkundig ontwerp, een inrichtingsplan voor de openbare ruimte, het aanstellen van een sociaal kwartiermaker en een eerste sociaal project. Dit vormt de basis voor de realisatieovereenkomst die de wijk ruimtelijk en sociaal moet hervormen.
Volgens dit plan worden ongeveer 450 woningen gesloopt. “Veel huizen zijn verouderd en klein. Er is veel leegstand”, stelt de woordvoerder van de gemeente. In overleg met de woningcorporatie worden levensloopbestendige en duurzame woningen teruggebouwd. Het herinrichtingsplan kost volgens de woordvoerder “ongeveer 50 miljoen euro”. De exacte raming is pas na het opstellen van de realisatieovereenkomst bekend.

Wijkenaanpak

Het plan richt zich op de wijk TASs (Thienbunder, Achtbunder, Sanderbout en de voormalige slachthuislocatie) in Sittard-Zuid. Deze wijk is een pilot voor de wijkenaanpak van de provincie, een verbeterprogramma voor wijken waar de leefbaarheid onder druk staat. De wijk heeft veel sociale problemen. “Het gemiddelde inkomen is 9700 euro per jaar. Eénzevende van de bewoners zit in de bijstand”, licht een woordvoerder toe. “Met het sociale programma willen we iets doen aan de drugsoverlast en voorzieningen treffen voor jeugd en ouderen.”

Reageer op dit artikel