nieuws

Grens aan hoge eisen van gemeente

bouwbreed Premium

De Grondexploitatiewet biedt kans om vastgelopen binnenstedelijke projecten vlot te trekken. Dat concludeert Inbo architecten & adviseurs uit eigen onderzoek.

Binnenstedelijke (herstructurerings) plannen komen vaak niet van de grond door een patstelling tussen gemeenten en corporaties. Gemeenten verwijten corporaties dat ze niet willen bouwen en corporaties klagen dat gemeenten te veel geld vragen. Dankzij de Grondexploitatiewet, die van kracht werd op 1 juli 2008, is die patstelling te doorbreken. Woningbouwverenigingen zeggen te verwachten dat de wet het einde inluidt van de onduidelijke kostenberekeningen die resulteren in onrendabele projecten.
Voordeel van de nieuwe wet vinden ze vooral dat deze een heldere bovengrens stelt aan de kosten die de gemeente kan verhalen. Deze mogen nooit hoger zijn dan de opbrengsten die op de betrokken locatie zijn te realiseren.
“Veel gemeenten overvragen”, zo vernam Arnoud Ashouwer van Inbo van de corporaties, die daardoor niet uit de kosten komen. Reden om niet tot uitvoering over gaan.
Volgens de Grondexploitatiewet moet een gemeente ook duidelijkheid geven over de kostenverdeling. Wat bijvoorbeeld is bestemd voor de riolering, wat voor een ontsluitingsroute, wat voor een jongerencentrum en wat voor een zwembad in de buurt. Vaak was, verklaart Ashouwer, onduidelijk waarop de kosten waren gebaseerd die gemeenten in rekening brachten. Ook zouden gemeenten soms onredelijk hoge locatie-eisen stellen, die de kosten verder opdrijven.
“De hoge kosten van binnenstedelijke projecten los je er niet mee op”, onderkent Ashouwer de beperkingen. “Die moeten de betrokkenen in het onderhandelingsspel zien te verdelen.” Toch verwachten corporaties volgens het onderzoek dat dankzij de Grondexploitatiewet een eind komt aan de praktijk van overvragende gemeenten.
Het onderzoek werd uitgevoerd onder corporaties, maar volgens Ashouwer gelden de bevindingen ook voor commerciële ontwikkelaars. Dat corporaties bij herstructurering vaak de belangrijkste partij zijn, was reden de aandacht op hen te richten.

Reageer op dit artikel