nieuws

Geen ‘commissie-Stiekem’ voor Aanbestedingswet

bouwbreed

De Eerste Kamer wil niet heimelijk overleggen met de minister van Economische Zaken over het (concept) voorstel voor de nieuwe Aanbestedingswet. Terecht, vindt Gert Wim van de Meent, juist het aanbestedingsrecht is immers gediend met transparantie.

Tweede Kamerlid Ton Elias (VVD) heeft deze week de minister laten weten niet
gediend te zijn van geheim overleg. Elias wijst er in zijn open brief aan de
minister op dat Nederland een dualistisch parlementair stelsel heeft: “Als de
minister wil weten hoe wij over een wetsvoorstel denken, dan stuurt ze dat ons
maar toe en dan hoort ze dat vanzelf.” Geen overleg in een achterkamertje
derhalve. Ook vanuit aanbestedingsrechtelijk perspectief valt deze opstelling
toe te juichen. Transparantie is namelijk één van de dominante beginselen van
het aanbestedingsrecht. De aanbestedende overheid moet dit beginsel toepassen
vóór, tijdens en na de inkoop van goederen en diensten. Op voorhand moeten
ondernemingen voldoende informatie hebben om te kunnen offreren: wat en hoeveel
wordt ingekocht, welke geschiktheids- en gunningscriteria gelden er en hoe wordt
mijn offerte of inschrijving beoordeeld? De overheid moet ook ná de inkoop
transparant zijn oftewel moet haar besluiten, genomen tijdens de aanbesteding,
ten volle kunnen verantwoorden. Waarom is de opdracht gegund aan onderneming A
en niet aan B, of waarom werd onderneming C uitgesloten van deelname?

Transparant debat

Juist omdat het om aanbestedingsrecht gaat, doet de minister er verstandig
aan het wetsvoorstel te finaliseren en vervolgens aan de Tweede Kamer te zenden.
Daarna kan het publieke debat plaatshebben. Dat biedt de Tweede Kamer overigens
meteen de mogelijkheid zich te revancheren. Het vorige voorstel was, enigszins
gechargeerd gesteld, een lege raamwet die met lagere regelgeving (zonder al te
veel parlementaire controle) zou worden ingevuld. De Raad van State oordeelde
daarom dat het primaat van de wetgever op het spel stond. De Tweede Kamer liet
het wetsvoorstel echter ongehinderd passeren. De Eerste Kamer schoot
uiteindelijk het voorstel af. Gelet op deze parlementaire voorgeschiedenis, is
dat een extra reden te kiezen voor openbaarheid. Ten slotte nog dit. Zowel voor
het vorige als voor dit wetsvoorstel heeft de minister consultatierondes
georganiseerd. Het (bouw)bedrijfsleven, de publieke sector en verenigingen als
de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht en de NEVI hebben veel werk
verzet en belangrijk commentaar geleverd. Ook zij verdienen een transparant
debat zonder voorafgaand handjeklap in een achterkamertje.

Reageer op dit artikel