nieuws

De patstelling rondom de huisvesting van arbeidsmigranten is te doorbreken

bouwbreed

Arbeidsmigranten zijn soms slecht gehuisvest. Niemand lijkt daarvoor verantwoordelijk te zijn. Daar is best iets aan te doen, stelt Gerlof Roubos.

Tijdelijke arbeidsmigranten hebben recht op fatsoenlijke huisvesting. Daar zal iedereen het mee eens zijn. Toch gaat het zo nu en dan behoorlijk mis. Volgens het huidige beleid zijn werkgevers ‘moreel’ verantwoordelijk voor de huisvesting van hun werknemers. Maar door die ruime omschrijving, gebrek aan sanctiemogelijkheden en omdat buitenlandse werknemers vaak met minder genoegen nemen, is het voor een bepaalde categorie werkgevers aantrekkelijk werknemers slecht te huisvesten. Gemeenten formuleren weliswaar op eigen initiatief en gezag beleid, maar het gaat dan vaak om minimale randvoorwaarden. Juist nu de huizenmarkt op slot zit, kantoorpanden leegstaan, bouwondernemingen en corporaties schreeuwen om projecten en opdrachten, moeten gemeenten het initiatief durven nemen te investeren in huisvesting voor arbeidsmigranten. Door als eis te stellen dat werkgevers die hiervan gebruik maken voldoen aan de eisen van het European Legal Labour Certificate wordt dan gelijktijdig onderscheid gemaakt tussen bonafide en malafide werkgevers. De verantwoordelijkheid voor goede huisvesting ligt uiteraard bij vele partijen. Maar het zijn in eerste instantie werkgevers die ervoor aan de lat staan. Helaas stuiten bonafide werkgevers vaak op tegenwerking van gemeenten en provincies. Zolang gemeenten geen effectief beleid hebben op dit terrein komen kwalitatief goede oplossingen niet van de grond. Als provincies vervolgens vinden dat geen huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk is in het buitengebied, blijft daar dus geen ruimte om op legale en verantwoorde wijze voorzieningen te realiseren. Wettelijk moet ook worden vastgelegd dat werkgevers echt juridisch verantwoordelijk zijn voor de huisvesting. Dan kunnen werkgevers stevig worden beboet als zij zich hier niet aan houden.

Reageer op dit artikel