nieuws

Cijfers spoorveiligheid maken FNV-bestuurder niet gelukkig

bouwbreed

Werken aan het spoor wordt steeds veiliger, concludeert de Inspectie van Verkeer en Waterstaat (IVW). FNV-bestuurder Hans Krombeen is niet gelukkig.

De Inspectie maakte gisteren de veiligheidscijfers over 2008 bekend. Vrolijk
stemt het aantal doden (0) en lichtgewonden (1, het laagste sinds 2000). Dat
geldt ook voor de werkplek die in de loop der jaren veiliger werd. Stilleggen
van werk was in 2008 nog maar in 5 procent van de inspecties nodig. In 2002 was
dat nog bij 40 procent. Zorgen baart het aantal bijna-ongelukken (61), waarvan
één ‘ternauwernood’ kon worden voorkomen. FNV-bestuurder Rail, Hans Krombeen
ziet in de cijfers een ‘mooie opgaande lijn’. “Ze stemmen me positief, maar ze
maken me niet gelukkig.” Hij wijst er op dat het aantal bijna-aanrijdingen
vermoedelijk veel hoger ligt, omdat het de werknemers zelf zijn die deze
incidenten melden. “Oorzaak? Verplichte hekwerken tussen rijdende trein en
werkplek ontbreken te vaak.” Krombeen pleit voor meer volledige
buitendienststellingen. Voor het eerst onderzocht de Inspectie ook de
arbeidsrisico’s van fysieke belasting en blootstelling aan kwartsstof. Beide
risico’s worden onderschat, oordeelt de IVW. Krombeen herkent dat beeld.
“Eigenlijk mag een baanwerker maar 25 kilo tillen, maar sommige gereedschappen
zijn al zwaarder.” Wel ziet hij dat aan dat probleem gewerkt wordt. Uit de
cijfers van de IVW blijkt verder dat baanwerkers doorgaans te weinig rust
krijgen. De IVW vindt daarom dat onderhoudswerk snel structureel in de
dienstregeling van ProRail wordt opgenomen.

Doden onder baanwerkers

Bron: Inspectie VenW.

Reageer op dit artikel