nieuws

Aannemers nemen gemeente werk uit handen

bouwbreed Premium

Aannemers kunnen heel goed toezicht houden op hun eigen werk. Dat concludeert M. Volkers, seniormedewerkster Bouwen van de gemeente Dalfsen.

Volkers baseert zich op de ervaringen die de Overijsselse gemeente sinds 2005
opdeed met de zogeheten Dalfser methode. Deze houdt in dat aannemers de gemeente
taken uit handen nemen door hun eigen werk te controleren. In ruil daarvoor
belooft de gemeente binnen acht weken een bouwvergunning te leveren. Aannemers
die op deze manier willen werken, moeten daartoe een overeenkomst hebben
gesloten met de gemeente.

Bouwbesluit en bouwvergunning

In de praktijk betekent de Dalfser methode dat de bouwer met behulp van een
checklist controleert of het werk dat hij onder handen heeft voldoet aan het
Bouwbesluit en aan de door de gemeente verleende bouwvergunning. Hierdoor wordt
voor de gemeente veel tijd bespaard. Als een ambtenaar toezicht houdt op de bouw
van een woning, kost dat gemiddeld negen uur, zo blijkt uit informatie van de
gemeentelijke dienst Milieu en Bouwen. Controleert de aannemer zelf zijn werk,
dan is een bouwambtenaar nog slechts drie uur kwijt. “We hebben inmiddels
reactiesgehad van verschillende gemeenten”, zegt Volkers. “Er is erg veel
interesse om onze methode over te nemen.” In totaal werken achttien aannemers
uit Dalfsen met het systeem. “Meestal met succes. Slechts twee aannemers hebben
er moeite mee. Ze zijn bijvoorbeeld al gaan bouwen voordat de vergunning was
verstrekt of ze zijn afgeweken van de vergunning en hebben daarover geen contact
gehad met ons. Met hen zijn we in gesprek.” Aannemer Herman Snijder, directeur
van Aannemersbedrijf Snijder, is erg tevreden met de werkwijze. “Wat mij betreft
mag iedere gemeente de Dalfser methode overnemen. Weliswaar brengt het zelf
controleren van het werk hier en daar wat rompslomp met zich mee, maar dat weegt
niet op tegen de voordelen van snelle vergunningverlening.” Snijder ziet ook een
risico. “Stel dat iemand minder wapening gebruikt in een betonnen vloer, dan is
de kans dat hij wordt gepakt niet groot.”

Reageer op dit artikel