nieuws

Zweedse bouw: tot 2030 meer werkgelegenheid

bouwbreed Premium

De werkgelegenheid in de Zweedse bouw neemt de komende 20 jaar toe. Dat gelooft het prognosecentrum van het centraal bureau voor de statistiek (SCB).

Uitgaande van die toekomstvisie neemt het aantal arbeidsplaatsen in die tijd
met rond de 20.000 toe naar een slordige 300.000. Daarmee komt de
werkgelegenheid in de bedrijfstak bijna weer terug op het niveau van 1990 toen
zich een daling inzette die aanhield tot de eeuwwisseling. De nieuwe groei tot
2030 is volgens de toekomstvoorspellers primair een gevolg van de aanpak van
grote aanlegprojecten in de verstedelijkte gebieden. Over de
woningbouwontwikkeling bestaat onzekerheid, maar normaal gesproken kan deze ook
toenemen, vooral ook in combinatie met renovatie en verbouwingen.

Problemen om in de vraag naar arbeidskracht te voorzien zullen zich in
tegenstelling tot de eerste jaren van het lopende decennium niet voordoen,
gezien de gunstige leeftijdspyramide van de sector in 2030. De vergrijzing
waarvoor de werkgevers in een eerder stadium hebben gewaarschuwd is door de
toegenomen belangstelling voor de bouwopleidingen een gepasseerd station. Eerder
zal over het geheel genomen sprake zijn van een iets te groot aanbod. De bouw
blijft bovendien een door mannen gedomineerde branche. Het aandeel vrouwelijke
werknemers groeit slechts met 2 procent naar 4 procent.

Reageer op dit artikel