nieuws

Volksbelang financiert collega-corporaties

bouwbreed

Bouwvereeniging Volksbelang uit Vianen heeft voor 70 miljoen euro bouwprojecten van drie andere corporaties overgekocht. De drie konden de projecten niet financieren.

“Volksbelang beschikt over een relatief groot vermogen. Daarom is besloten om
naast de bouwopgave in Vianen collega-corporaties in de regio te ondersteunen “,
zegt Volksbelang-directeur Ed de Groot. “Deze keuze is ook gemaakt, omdat de
maatschappelijke en politieke opvattingen over de noodzakelijke inzet van het
vermogen van corporaties door onze corporatie worden onderschreven.”

Boekenonderzoek

Volksbelang (2500 woningen, 800 studenteneenheden en 150 verzorgingseenheden)
zegt voldoende liquide en solvabel te zijn om collega-corporaties uit de brand
te helpen. In 2008 werd een winst behaald van 6,5 miljoen euro. De solvabiliteit
kwam uit op 60 procent, waar 25 procent gewoonlijk de ondergrens vormt.
Collega-corporaties met plannen voor de bouw van sociale huurwoningen konden een
halfjaar geleden intekenen met hun projecten. Veel corporaties informeerden bij
de corporatie uit Vianen, maar zagen uiteindelijk van inschrijving af, mogelijk
omdat Volksbelang een boekenonderzoek deed naar de financiële draagkracht van de
bedrijven. De corporatie uit Vianen wil voldoende financiële garanties hebben
dat het geld goed besteed wordt.

Viveste uit Houten, KleurrijkWonen uit Leerdam en Jutphaas uit Nieuwegein
werden uiteindelijk uitgekozen. Gezamenlijk hebben de corporaties plannen om 370
woningen en 10 bedrijfsruimten te bouwen. Het gaat om twee bouwprojecten in
Leerdam, twee in Houten en een in Nieuwegein. Zelf konden ze om uiteenlopende
reden het geld voor de projecten niet bijeenbrengen.

Bouwvereeniging Volksbelang wordt eigenaar van de gerealiseerde bouwwerken,
de corporaties houden het beheer en verhuur. Over tien jaar kunnen ze het
vastgoed terugkopen. Volksbelang heeft dezelfde constructie ook toegepast bij de
800 studentenwoningen in Utrecht. Volksbelang verwacht dat de bouw van drie
projecten al in 2009 start.

Reageer op dit artikel