nieuws

Vierde variant voor spoor Amsterdam naar Almere

bouwbreed

De aanleg van een spoorlijn parallel aan de A1 tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de Hollandse Brug bij Muiderberg moet serieus worden onderzocht. Dat vinden menen Provinciale Staten van Noord-Holland.

Deze zogeheten ‘Weesper variant’ moet worden toegevoegd aan de drie varianten die nu al worden uitgewerkt voor de drastische verbetering van de spoorverbinding tussen Amsterdam en Almere.
Eerder al zijn voor verbetering van de spoorverbindingen in de Amsterdam Metropolitan Area drie varianten in onderzoek genomen: versterking van de huidige spoorwegen of een regiorail dwars door het IJmeer; al dan niet in combinatie met verlenging van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol. Afgelopen week werd duidelijk dat een verbinding door het IJmeer een investering van 4 tot 6 miljard euro vraagt.
Juist de statenleden van Noord-Holland verzetten zich tegen aantasting van het IJmeer. Daarom vragen zij aandacht voor de variant die de gemeenten Weesp en Muiden hebben bedacht. Die gaat uit van een bypass van het huidige spoor tussen Weesp en Muiden. In dat geval verdwijnt het station uit Weesp en komt het spoor langs de A1 te liggen.
Volgens PvdA-statenlid Massom verdient deze variant om meerdere redenen aandacht. Het is voordelig. De aanleg kan worden gecombineerd met de werkzaamheden voor de uitbreiding van de A1. De verlegging van de spoorlijn vermindert de geluidsoverlast. En het kan leiden tot verbetering van de leefbaarheid in Weesp. Wel heeft de vierde variant gevolgen voor de herontwikkeling van de aangrenzende Bloemdalerpolder. Daar is de bouw van een kleine drieduizend woningen voorzien.

Reageer op dit artikel