nieuws

Vermarkten van duurzaamheid

bouwbreed Premium

Vermarkten van duurzaamheid

Energieneutraal bouwen is nu al mogelijk, maar gebeurt nog te weinig. En dat terwijl het over enige jaren verplicht is. Een gebrek aan consensus tussen de betrokkenen van het bouwproces ligt hieraan ten grondslag, weet Marten Claus. Zowel de aannemer, de installateur, de makelaar, de hypotheekverstrekker, als de overheid en de klant moet willen en kunnen meewerken.

Als bouwbedrijf houden wij ons al jaren bezig met het vermarkten van
duurzaamheid. De aandacht voor duurzaam bouwen en een duurzame bedrijfsvoering
is bij ons ontstaan door in de directe omgeving rond te kijken. Hoe gaan we om
met ons milieu en wat kunnen we doen om de kwaliteit ervan te behouden? We
voelen een grote verantwoordelijkheid voor de volgende generaties waar het
bijvoorbeeld gaat om het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en materialen. Wees
dus zuinig op de natuur. Maar duurzaamheid heeft ook direct betrekking op je
eigen organisatie. Hoe ga je als bouwbedrijf om met je afvalstromen en
materiaalgebruik, en hoe ga je als organisatie om met je personeel. Voor ons
houdt een en ander in dat we veel met prefabsystemen bouwen. Dit maakt het
scheiden van bouwafval eenvoudiger en het scheelt bovendien materiaal. Bouwdelen
worden in de werkplaats, onder geconditioneerde omstandigheden en vrij van
klimaatwisselingen gefabriceerd. Hierdoor hoeven onze medewerkers minder op een
tochtige steiger te staan. Zo leidt duurzame bedrijfsvoering tot een
significante afname van de faalkosten. Het vermarkten van energieneutrale
woningen is nog niet zo eenvoudig. Veel klanten hebben nog koudwatervrees. Om
dat te doorbreken is er een betere samenwerking noodzakelijk tussen alle
partijen die bij het bouwproces betrokken zijn. Wij proberen al in het prille
begin van een bouwproject, nog voor het voorlopig ontwerp is gepresenteerd, de
bouwpartners te doordringen van het belang van duurzaamheid en energieneutraal
bouwen.

Garantie

Ten eerste moet de klant inzage krijgen in de mogelijkheden en voordelen van
een duurzame woning, zoals bijvoorbeeld lagere kosten voor energie. De makelaar
of projectontwikkelaar speelt daarbij een belangrijke rol in. Ook de
hypotheekverstrekker moet bereid zijn om misschien wel 40.000 euro extra te
financieren voor de realisatie van een energieneutrale woning. Deze partijen
moeten in de contakten met de verkrijgers hier nadrukkelijk positief mee omgaan.
Om de nodige financiële ruimte te creëren is het ook een optie dat de overheid
een garantie afgeeft als gebaar naar de geldverstrekkers. Lagere overheden
kunnen bovendien een voortrekkersrol in Nederland vervullen door ‘groene’
projecten mogelijk te maken. Zo presenteert de provincie Friesland zich ook als
koploper waar het duurzaamheid betreft. Als laatste moeten ook de aannemer en de
installateur het profijt van duurzaam bouwen inzien. Mocht een van de partijen
het belang van duurzaam bouwen niet onderschrijven, dan staat het hele project
direct op losse schroeven. Een klant zal er géén vertrouwen in hebben en
afhaken. Het gaat er dus om dat alle neuzen in dezelfde richting wijzen.
Inmiddels vragen al acht van de tien particuliere opdrachtgevers ons om een
warmtepomp of duurzame zonneboiler. Een duidelijk signaal dat duurzaam bouwen
succesvol te vermarkten is. Vorig jaar is onze energieneutrale modelwoning in
Kollum geopend door minister Jacqueline Cramer. We hebben in dit project aan
kunnen tonen dat het met de huidige technieken en een gericht
communicatietraject naar betrokkenen mogelijk is energieneutraal te bouwen. Mede
op basis van dit project waren wij met drie andere bedrijven dit jaar
genomineerd uit een groep van zestig bedrijven voor de Duurzaamheidsprijs van de
provincie Friesland.

Reageer op dit artikel