nieuws

Plan Nieuw Crooswijk vlotgetrokken

bouwbreed

De gemeente Rotterdam en Ontwikkelingscombinatie Nieuw Crooswijk (ONC) trekken beide 11,5 miljoen extra uit om de herstructurering van Nieuw Crooswijk vlot te trekken

Daardoor kan dit jaar nog de eerste paal de grond in.
De voortgang van de herstructureringsoperatie was vastgelopen door problemen met de verkoop als gevolg de economische crisis en door verzet van bewoners tegen het bestemmingsplan.
Met de bewoners is inmiddels een compromis bereikt, de nieuwe kapitaalinjectie zorgt ervoor dat de bouw van start kan zonder dat eerst 70 procent van de woningen is verkocht.
Nog dit jaar gaat de bouw van start van 308 woningen in het Wandeloordgebied. Tot 2013 begint de bouw van totaal 780 woningen. Volgens wethouder Hamit karakus (wonen) is het belangrijk dat bewoners niet meer tegen een kale vlakte aankijken die restte na de grootschalige sloop. “De economische crisis is tijdelijk, terwijl de woningen en voorzieningen hard nodig zijn voor de toekomst van Nieuw Crooswijk”, aldus Karakus. De gemeente haalt de kapitaalinjectie uit het Investeringsbudget stedelijke vernieuwing, als onderdeel van het grootschalige pakket aan maatregelen om cruciale woningbouwprojecten in de stad een duw in de rug te geven.

Reageer op dit artikel